DỊCH VỤ DI ĐỘNG

GÓI DT70

70.000đ

Data: 10GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO DT70 gửi 1543
Áp dụng cho mọi thuê bao
GÓI DT90

90.000đ

Data: 15GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO DT90 gửi 1543
Áp dụng cho mọi thuê bao
GÓI BIG90

90.000đ

Data: 30GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO BIG90 gửi 1543
Áp dụng cho mọi thuê bao
GÓI BIG120

120.000đ

Data: 60GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO BIG120 gửi 1543
Áp dụng cho mọi thuê bao
GÓI YOLO125V

125.000đ

Data: 210GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO 1YOLO125V gửi 1543
Đối tượng áp dụng rộng
GÓI BIG200

200.000đ

Data: 120GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO BIG200 gửi 1543
Áp dụng cho mọi thuê bao
GÓI VD90

90.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 30 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD90 gửi 1543
GÓI VD120N

120.000đ

Data: 45GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 50 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD120N gửi 1543
GÓI VD150

150.000đ

Data: 60GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 80 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD150 gửi 1543
GÓI D159V

159.000đ

Data: 180GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 30 phút; 200 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO D159V gửi 1543
GÓI D169G

169.000đ

Data: 210GB
Miễn phí: 2000 phút nội mạng; 150 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO D169G gửi 1543
GÓI D199G

199.000đ

Data: 240GB
Miễn phí: 2000 phút nội mạng; 250 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO D199G gửi 1543
GÓI YOLO80F

80.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Không có
Miễn phí Data: Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO 1YOLO80F gửi 1543
GÓI VD100F

100.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Nội mạng; ngoại mạng
Miễn phí Data: Facebook, MyTV Mobile
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD100F gửi 1543
GÓI VD100T

100.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Nội mạng; ngoại mạng
Miễn phí Data: TikTok, MyTV Mobile
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD100T gửi 1543
GÓI VD100Y

100.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Nội mạng; Ngoại mạng
Miễn phí Data: Youtube, MyTV Mobile
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD100Y gửi 1543
GÓI YOLO100M

100.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Không có
Miễn phí Data: Facebook, Youtube, TikTok
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO 1YOLO100M gửi 1543
GÓI VD120M

120.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Nội mạng; ngoại mạng
Miễn phí Data: Facebook, Youtube, TikTok
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MO VD120M gửi 1543

TIN TỨC

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Xem thêm >>