DỊCH VỤ DI ĐỘNG

GÓI D15

15.000đ

Data: 3GB
Hạn dùng: 3 ngày
Soạn: ON D15 gửi 9084
Áp dụng cho mọi thuê bao
GÓI D30

30.000đ

Data: 7GB
Hạn dùng: 7 ngày
Soạn: ON D30 gửi 9084
Áp dụng cho mọi thuê bao
GÓI PT70

70.000đ

Data: 30GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON PT70 gửi 9084
Đối tượng áp dụng rộng
GÓI PT90

90.000đ

Data: 45GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON PT90 gửi 9084
Đối tượng áp dụng rộng
GÓI PT120

120.000đ

Data: 60GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON PT120 gửi 9084
Đối tượng áp dụng rộng
GÓI TK135

135.000đ

Data: 210GB
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON TK135 gửi 9084
Đối tượng áp dụng rộng
GÓI CD

10.000đ

Data: 8GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 5 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 1 ngày
Soạn: ON CD gửi 9084
GÓI KC90

90.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 30 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON KC90 gửi 9084
GÓI KC120

120.000đ

Data: 45GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 50 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON KC120 gửi 9084
GÓI FM

180.000đ

Data: 240GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 150 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON FM gửi 9084
GÓI 3KC90

270.000đ

Data: 90GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 90 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 90 ngày
Soạn: ON 3KC90 gửi 9084
12KC90

1.080.000đ

Data: 360GB
Miễn phí: Gọi nội mạng dưới 10 phút; 360 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 360 ngày
Soạn: ON 12KC90 gửi 9084
GÓI MXH90

90.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Không có
Miễn phí Data: Youtube, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON MXH90 gửi 9084
GÓI GYM1

100.000đ

Data: 3GB
Miễn phí: Không có
Miễn phí Data: TikTok, Youtube, Instagram
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON GYM1 gửi 9084
GÓI MXH100

100.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Không có
Miễn phí Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON MXH100 gửi 9084
GÓI MXH120

120.000đ

Data: 30GB
Miễn phí: Nội mạng; ngoại mạng
Miễn phí Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON MXH120 gửi 9084
GÓI TK159

159.000đ

Data: 180GB
Miễn phí: Nội mạng, ngoại mạng
Miễn phí Data: TikTok, Youtube, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON TK159 gửi 9084
GÓI MT160

160.000đ

Data: 60GB
Miễn phí: Không có
Miễn phí Data: Youtube, TikTok
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: ON MT160 gửi 9084

TIN TỨC

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Xem thêm >>