Đáp án đề thi môn Anh THPT 2022 chi tiết từng mã đề

Cũng như mọi năm về trước, năm 2022 này thì môn Ngoại Ngữ cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2022. Vào chiều ngày 8/7/2022, tất cả thí sinh đều phải bắt đầu thi môn thi bắt buộc này vào lúc 14h 20 phút. Thời gian làm bài là tổng 60 phút với tổng 50 câu trắc nghiệm. Đáp án môn Anh thi THPT quốc gia 2022 sẽ được Dichvudidong.vn cập nhật ngay bên dưới, mời mọi người cùng tìm hiểu!

Tin tức liên quan:

Đáp án đề thi môn Anh THPT quốc gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2022 chuẩn nhất

Đáp án đề thi môn Anh THPT 2022 chi tiết từng mã đề

Lưu ý: Nếu tốc độ mạng truy cập của thiết bị bạn quá chậm thì hãy lựa chọn các gói cước 5G Vina rẻ nhất theo tháng – theo ngày – theo tuần  để cải thiện tình trạng trên.

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

» HÃY CẬP NHẬT: Cú pháp đăng ký gói cước BIG120 Vina miễn phí 60GB truy cập internet

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 401

1. C2.D3.A4.D5.D6.C7.D8.B9.C10.A
11.C12.B13.C14.D15.A16.A17.B18.B19.B20.D
21.D22.B23.B24.B25.D26.B27.B28.B29.A30.B
31.C32.B33.A34.D35.A36.A37.D38.A39.D40.D
41.B42.A43.A44.A45.D46.A47.B48.B49.A50.D

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 402

1.D2.C3.A4.A5.A6.D7.D8.B9.D10.C
11.A12.D13.C14.B15.B16.A17.A18.B19.C20.D
21.D22.C23.C24.C25.D26.A27.D28.B29.B30.A
31.D32.B33.C34.A35.A36.C37.B38.C39.B40.A
41.C42.C43.A44.D45.C46.B47.A48.B49.D50.A

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 403

1.2.3.4.5. B6. D7. C8. A9. D10. A
11. D12. B13. C14. C15. C16. D17. D18. D19. C20. B
21. C22. C23. D24. B25. D26.27.28.29.30.
31. C32. B33. D34. B35. C36. C37. D38. B39. B40. D
41. D42. B43. D44. D45. 46.47.48. B49. D50. B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 404

1.B2.D3.C4.D5. A6. A7. A8. D9. D10. B
11. D12. C13. C14. B15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. A22. A23. C24. A25. C26. D27.B28.D29.C30.B
31.32.33.34.35.36. B37. C38. A39. A40. B
41. A42. C43.44.45.46.A47.C48.A49.50.

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 405

1.A2.D3.D4.B5.A6.C7.A8.B9.D10.C
11.B12.C13.C14.C15.D16.A17.D18.C19.B20.B
21.B22.D23.C24.D25.C26.D27.B28.D29.D30.A
31.B32.B33.C34.D35.C36.B37.D38.A39.A40.D
41.C42.B43.C44.D45.A46.C47.A48.C49.B50.B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 406

1.C2.A3.A4.C5.C6.C7.A8.C9.D10.B
11.D12.C13.B14.B15.A16.B17.D18.C19.B20.D
21.A22. A23. D24. A25. B26. B27.B28.B29.A30.C
31.B32.C33.A34.D35.B36. A37. A38. D39. B40. C
41. C42. C43.B44.D45.B46.C47.D48.A49.C50.A

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 407

1.D2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.C9.D10.A
11.C12.D13.A14.B15.C16.A17.B18.C19.A20.B
21.C22.D23.A24.A25.B26.B27.C28.D29.A30.D
31.C32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.D39.B40.C
41.B42.D43.C44.D45.D46.A47.B48.B49.D50.D

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 408

1.D2.A3.D4.C5.D6.D7.B8.B9.A10.C
11.D12.B13.C14.A15.B16.A17.A18.A19.B20.A
21.C22.C23.B24.A25.B26.C27.C28.A29.A30.B
31.C32.B33.A34.C35.C36.B37.C38.C39.A40.B
41.C42.B43.C44.B45.A46.C47.C48.A49.B50.B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 409

1.A2.B3.A4.B5.C6.D7.C8.C9.D10.B
11.A12.D13.D14.A15.D16.B17.B18.D19.A20.A
21.D22.C23.D24.C25.B26.D27.B28.A29.A30.C
31.C32.B33.D34.C35.D36.C37.C38.D39.B40.A
41.A42.B43.C44.A45.C46.A47.C48.B49.A50.B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 410

1.C2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.B9.A10.C
11.D12.C13.B14.D15.D16.D17.C18.B19.B20.D
21.A22.B23.B24.C25.B26.D27.B28.D29.B30.C
31.D32.C33.C34.C35.B36.D37.A38.C39.D40.D
41.D42.A43.C44.A45.A46.B47.B48.A49.C50.C

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 411

1.A2.A3.D4.A5.C6.C7.B8.A9.C10.A
11.C12.C13.D14.B15.A16.A17.D18.D19.C20.B
21.A22.C23.D24.B25.B26.A27.C28.A29.B30.C
31.C32.C33.B34.D35.D36.D37.B38.B39.B40.D
41.D42.D43.C44.D45.D46.B47.B48.C49.B50.D

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 412

1.D2.C3.C4.C5.A6.B7.A8.A9.A10.B
11.B12.B13.A14.C15.A16.C17.B18.A19.C20.C
21.D22.C23.D24.D25.A26.A27.B28.A29.D30.D
31.B32.C33.C34.A35.D36.C37.D38.A39.C40.C
41.B42.A43.A44.D45.D46.A47.A48.C49.D50.D

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 413

1.D2.D3.C4.A5.D6.B7.B8.C9.C10.A
11.B12.D13.D14.B15.D16.C17.D18.A19.D20.B
21.D22.A23.B24.A25.A26.D27.A28.B29.A30.B
31.B32.D33.B34.A35.D36.A37.A38.D39.A40.B
41.D42.D43.A44.B45.B46.A47.C48.A49.B50.B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 414

1.C2.A3.D4.B5.C6.D7.A8.C9.D10.B
11.B12.C13.B14.C15.D16.B17.D18.B19.D20.A
21.C22.D23.B24.D25.B26.A27.C28.A29.D30.A
31.D32.C33.B34.A35.A36.C37.C38.B39.D40.A
41.A42.A43.D44.A45.B46.D47.B48.A49.B50.B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 415

1. C2. B3. C4. B5. D6. C7. B8. C9. C10. C
11. D12. A13. D14. A15. A16. D17. A18. C19. C20. D
21. B22. C23. B24.B25.D26. D27. A28. B29. D30. B
31. B32. C33. D34. A35. D36. B37. B38. D39. B40. D
41. B42. B43. C44. D45. A46. B47. B48. C49. C50. D

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 416

1.C2.A3.D4.A5.A6.B7.A8.D9.D10.C
11.A12.D13.C14.B15.C16.B17.B18.A19.C20.B
21.C22.A23.B24.D25.D26.D27.C28.C29.D30.A
31.C32.C33.B34.C35.C36.D37.D38.A39.D40.B
41.D42.C43.A44.B45.B46.D47.B48.D49.A50.B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 417

1.A2.B3.D4.B5.D6.D7.C8.D9.D10.B
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.C18.A19.D20.D
21.C22.D23.A24.C25.A26.A27.C28.A29.C30.C
31.D32.B33.B34.D35.D36.C37.A38.B39.A40.A
41.D42.C43.C44.A45.C46.B47.A48.B49.C50.C

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 418

1. B2. D3. C4. A5. B6. D7. C8. B9. C10. D
11. D12. D13. A14. D15. A16. D17. D18. B19. A20. D
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. C28. D29. C30. B
31. D32. C33. A34.B35. A36. C37. D38. C39. A40. B
41. A42. C43. B44. B45. A46. C47. C48. B49. A50. A

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 419

1. B2. D3. C4. A5. B6. D7. C8. B9. C10. D
11. D12. D13. A14. D15. A16. D17. D18. B19. A20. D
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. C28. D29. C30. B
31. D32. C33. A34.B35. A36. C37. D38. C39. A40. B
41. A42. C43. B44. B45. A46. C47. C48. B49. A50. A

Mã đề: 419 – Tuyensinh247.com

1.B2.A3.A4.B5.D6.B7.A8.A9.D10.B
11.C12.B13.C14.C15.C16.D17.D18.D19.C20.A
21.D22.B23.A24.A25.D26.C27.D28.C29.C30.B
31.C32.D33.C34.B35.B36.D37.A38.C39.C40.D
41.D42.D43.B44.A45.B46.A47.A48.C49.A50.B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 420

1. C2. B3. A4. C5. A6.A7. A8. D9. A10. B
11. B12. B13. A14. B15. B16. A17. A18. D19. D20. C
21. D22. D23. C24. C25. A26. C27. D28. A29. C30. C
31. D32. C33. B34. B35. C36. B37. B38. A39. C40. C
41. C42. B43. A44. A45. A46. C47. A48. C49. B50. C

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 421

1. D2. A3. A4. C5. C6. B7. A8. B9. A10. C
11. C12. A13. A14. D15. B16. C17. A18. D19. B20. D
21. B22. A23. C24. C25. B26. B 27. C28. B29. D30. D
31. C32. B33. D34. D35. C36. C37. D38. B39. D40. D
41. B42. C43. C44. D45. B46. D47. D48. A49. C50. A

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 422

1.A2.B3.A4.C5.D6.C7.A8.A9.D10.D
11.C12.B13.A14.D15.C16.D17.B18.B19.C20.B
21.A22.B23.D24.B25.D26.D27.A28.C29.A30.A
31.A32.C33.C34.C35.D36.D37.D38.C39.A40.A
41.C42.A43.D44.B45.A46.C47.A48.D49.B50.A

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 423

1.D2.D3.B4.A5.C6.A7.D8.B9.B10.B
11.C12.D13.C14.D15.D16.C17.B18.A19.B20.A
21.C22.D23.D24.C25.C26.B27.B28.D29.B30.B
31.D32.B33.B34.B35.C36.C37.D38.C39.C40.C
41.C42.A43.C44.A45.D46.A47.D48.A49.B50.B

Đáp án môn Anh THPT 2022 – Mã đề 424

1.C2.B3.B4.C5.D6.B7.D8.A9.A10.C
11.A12.D13.A14.C15.A16.A17.C18.A19.C20.A
21.C22.A23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.D30.C
31.A32.C33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.D40.C
41.C42.D43.C44.D45.A46.D47.D48.B49.A50.B

Tham khảo đề thi môn Anh THPT 2021 chính thức

Đề thi môn Anh THPT 2021

Đề thi môn Anh THPT 2021

Đề thi môn Anh THPT 2021

Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2022

Dưới đây là cấu trúc đề thi môn Anh tại kỳ thi THPT quốc gia 2022, các thí sinh tham khảo ngay:

Cấu trúc đề thi thpt quốc gia năm 2022 môn Anh

Chi tiết cấu trúc đề thi môn Anh thi THPT quốc gia 2022

» Xem thêm: Gói cước data MAX79V Vina tặng 9GB + Free data xem myTV giá chỉ 79K/ tháng

Như vậy, đáp án môn Anh THPT 2022 đã được Dichvudidong.vn cập nhật chi tiết ngay bên trên, các thí sinh và phụ huynh nhanh chóng cập nhật và chia sẻ cho bạn bè link đáp án này để cùng xem ngay khi môn thi kết thúc nhé!

Cu phap dang ky 3G mang VinaPhone

Hỗ trợ và dịch vụ
error: Content is protected !!