Cước phí gọi, nhắn tin quốc tế VinaPhone mới nhất

Cước gọi, nhắn tin quốc tế VinaPhone hiện nay được quy định rất rõ ràng. Với mỗi quốc gia,  VinaPhone sẽ áp dụng mức cước liên lạc riêng. Nếu thường xuyên gọi điện, gửi sms từ Việt Nam ra nước ngoài thì hãy xem bảng giá cụ thể dưới đây.

Cước phí gọi, nhắn tin quốc tế của mạng VinaPhone mới nhất

Bảng giá cước phí gọi quốc tế VinaPhone

Quốc gia Cước SMS Gọi quốc tế tự động 171 và 1713 Gọi quốc tế tự động IDD
Block trong 6 giây đầu(Đơn vị tính: VNĐ) 01 giây tiếp theo(Đơn vị tính: VNĐ) Block trong 6 giây đầu(Đơn vị tính: VNĐ) 01 giây tiếp theo(Đơn vị tính: VNĐ)
Afghanistan 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Albania 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Albania 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Algeria 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Algeria 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
American Samoa 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
American Virgin Isl. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Andorra 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Andorra 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Angola 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Anguilla 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Antigua Barbuda 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Argentina 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Armenia 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Armenia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Aruba 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Aruba 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Ascension Isl. 2.500đ/bản tin 3000 500 3000 500
Australia 2.500đ/bản tin 4080 680 4080 680
Australia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Austria 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Austria 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Azerbaijan 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Azores Isl. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Bahamas 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Bahrain 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Baleric.Isl 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Bangladesh 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Barbados 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Belarus 2.500đ/bản tin 1800 300 1800 300
Belarus 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Belgium 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Belgium 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Belize 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Belize 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Benin 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Bermuda 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Bhutan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Bolivia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Bosnia – Heregovina 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Bosnia – Heregovina 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Botswana 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Botswana 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Brazil 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
British Virgin Isl. 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Brunei 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Bulgaria 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Bulgaria 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Burkinafaso 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Burundi 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Cambodia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Cameroon 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Cameroon 2.500đ/bản tin 1800 300 1800 300
Cameroon 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Canada 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Canary Isl. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Cape Verde 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Cape Verde 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Caribbean Isl 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Cayman Isl. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Central African Republic 2.500đ/bản tin 1260 210 1260 210
Chad 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Chad 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Chile 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
China 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Christmas Isl 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Cocos Isl. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Colombia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Comoros 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Congo, Rep of the 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Congo, DPR of the 2.500đ/bản tin 4080 680 4080 680
Congo, DPR of the 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Cook Isl. 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
Costa Rica 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Croatia 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Croatia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Cuba 2.500đ/bản tin 1920 320 1920 320
Cyprus 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Czech 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Denmark 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Diego Garcia 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Djibouti 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Dominica Isl. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Dominican Rep. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Timor-Leste 2.500đ/bản tin 3000 500 3000 500
Ecuador 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Ecuador 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Egypt 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
El Salvador 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Equatorial Guinea 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Eritrea 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Estonia 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
Estonia 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Ethiopia 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Falkland Isl. 2.500đ/bản tin 3000 500 3000 500
Faroe Isl. 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Fiji 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Finland 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
France 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
French Guiana 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
French Guiana 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
French Polynesia 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Gabon 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Gambia 2.500đ/bản tin 1260 210 1260 210
Georgia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Germany 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Germany 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Ghana 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Gibratar 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Gibraltar 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Greece 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Greenland 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
Grenada 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Guadeloupe 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Guam 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Guatemala 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Guinea 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Guinea Bissau 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Guyana 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Haiti 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Honduras 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Hongkong 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Hungary 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Iceland 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
India 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Indonesia 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Indonesia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Iran 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Iraq 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Ireland 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Ireland 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Israel 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Italy 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Ivory Coast 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Ivory Coast 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Jamaica 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Japan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Jordan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Kazakhstan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Kenya 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Kiribati 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Korea, DPR of 2.500đ/bản tin 1920 320 1920 320
Korea, Rep. of 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Kuwait 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Kyrgyzstan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Laos 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Latvia 2.500đ/bản tin 1920 320 1920 320
Lebanon 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Lesotho 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Lesotho 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Liberia 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Libya 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Liechtenstein 2.500đ/bản tin 1260 210 1260 210
Liechtstenstein 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Lithuania 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Lithuania 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Luxembourg 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Macao 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Macedonia 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Macedonia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Madagascar 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Madagasca 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Madeira 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Malawi 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Malaysia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Maldives 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
Mali 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Malta 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Marshall Isl. 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Martinique 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Martinique 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Mauritania 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Mauritius 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
French Departments & Territoriesin the Indian Ocean 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Mayotte Island 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Mexico 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Micronesia 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Midway Isl. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Moldova 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Moldova 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Monaco 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Monaco 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Mongolia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Montenegro 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Montenegro 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Montserrat 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Morocco 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Morocco 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Mozambique 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Mozambique 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Myanmar 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Namibia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Nauru 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Nepal 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Netherlands 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Netherlands Antilles 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
New Caledonia 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
New Zealand 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Nicaragua 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Niger Republic 2.500đ/bản tin 3000 500 3000 500
Niger Republic 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Nigeria 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Niue Island 2.500đ/bản tin 4080 680 4080 680
Norfolk Island 2.500đ/bản tin 3000 500 3000 500
Norway 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Norway 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Oman 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Oman 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Pakistan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Palau 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Palestine 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Panama 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Papua New Guinea 2.500đ/bản tin 1260 210 1260 210
Paraguay 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Peru 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Philippines 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Poland 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Poland 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Portugal 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Puerto Rico 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Qatar 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Reunion Island 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Romania 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Russia 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
Russia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Ruwanda 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Saipan ( Mariana ) 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
San Marino 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Sao Tome and Principe 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Saudi Arabia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Senegal Republic 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Serbia 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
Seychelles Island 2.500đ/bản tin 1260 210 1260 210
Sierra Leone 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Singapore 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Slovakia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Slovenia 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Slovenia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Solomon Islands 2.500đ/bản tin 1920 320 1920 320
Somalia 2.500đ/bản tin 1260 210 1260 210
South Africa 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
South Africa 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
South Sudan 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Spain 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
Spain 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Sri Lanka 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
St Helena 2.500đ/bản tin 3000 500 3000 500
St. Kitts & Nevis 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
St. Lucia 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
St. Pierre & Miquelen 2.500đ/bản tin 720 120 720 120
St Vicent & Grenadines 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Sudan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Suriname 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Swaziland 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Sweeden 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Switzerland 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Switzerland 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Syria 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Taiwan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Tajikistan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Tanzania 2.500đ/bản tin 600 100 600 100
Thailand 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Togo 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Tokelau 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Tonga Islands 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Trinidad &Tobago 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Tunisia 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Turkey 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Turkmenistan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Turks and Caicos Isl. 2.500đ/bản tin 480 80 480 80
Tuvalu 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Uganda 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Ukraine 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
United Arab Emirates 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
United-Kingdom 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
United Kingdom 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Uruguay 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Uzbekistan 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Vanuatu 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Vatican City 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Venezuela 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Wake Isl. 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Wallis & Fortuna Isl. 2.500đ/bản tin 2400 400 2400 400
Western Sahara 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Western Samoa 2.500đ/bản tin 960 160 960 160
Yemen Republic 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Zambia 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Zimbabwe 2.500đ/bản tin 1620 270 1620 270
Zimbabwe 2.500đ/bản tin 360 60 500 60
Các hướng khác 2.500đ/bản tin 360 60 500 60

» Xem thêm: Bảng giá cước gọi, sms của VinaPhone trong nước.

Cước phí gọi, nhắn tin quốc tế của mạng VinaPhone mới nhất

Cách gọi, nhắn tin quốc tế từ mạng VinaPhone

  • Cách gọi quốc tế tự động 171
    • Bấm: 171 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi.
    • Hoặc bấm: 1717 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi.
  • Cách gọi trực tiếp IDD: Bấm 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã dịch vụ + Số điện thoại cần gọi

>>> Xem thêm: Cách nhắn tin quốc tế VinaPhone vô cùng đơn giản.

Mã nước, mã vùng điện thoại quốc tế trên thế giới

Tên quốc gia Mã nước Mã vùng các thành phố lớn
Afghanistan +93 Kabul (20)
Herat (40)
Jalalabad (60)
Kandahar (30)
Kunduz (56)
Mazar-i-Sherif (50)
Albania +355 Tirana (4)
Algeria +213 Algiers (21)
Mascara (Oran) (45)
American Samoa +684 Pago Pago*
Andorra +376 Andorra la*
Angola +244 Luanda (2)
Huambo (41)
Anguilla +1  264 J The Valley (264)**
(7-digit numbers)
Antigua & Barbuda +1  268 St. John’s (268)**
(7-digit numbers)
Argentina +54 Buenos Aires (11)
Cordoba (351)
La Plata (221)
Mendoza (261)
Rosario (341)
Armenia +374 Yerevan (1)
Ararat (38)
Aruba +297 J Oranjestad (8)**
Australia +61 Canberra (2)
Adelaide (8)
Brisbane (7)
Cairns (7)
Melbourne (3)
Perth (9)
Sydney (2)
Austria +43 Vienna (1)
Graz (316)
Innsbruck (512)
Linz (732)
Salzburg (662)
Azerbaijan +994 Baku (12)
Gandja (22
Bahamas +1  +242 Nassau (242)**
(7-digit numbers)
Bahrain +973 Manama*
Bangladesh +880 Dhaka (2)
Barisal (431)
Chittagong(31)
Barbados +1 +246 Bridgetown (246)**
Belarus +375 Mensk (17)
Gomel (23)
Gorki (22)
Belgium +32 Brussels*
Belize +501 Belmopan (8)
Benin +229 Porto-Novo*
Bermuda +1 +441 Hamilton (441)**
(7-digit numbers)
Bhutan +975 Thimphu*
Bolivia +591 La Paz (2)
Sucre (4)
Cochabamba (4)
Santa Cruz (3)
Bosnia & Herzegovina +387 Sarajevo (33)
Tuzla (35)
Botswana +267 Gaborone*
Brazil +55 Brasilia (61)
Belo Horizonte (31)
Curitiba (41)
Manaus (92)
Porto Alegre (51)
Recife (81)
Rio de Janeiro (21)
Salvador (71)
Sao Paulo (11)
Vitoria (27)
Brunei Darussalam +673 Bandar Seri Begawan
Bulgaria +359 Sofia (2)
Burkina Faso +226 Ouagadougou*
Burundi +257 Bujumbura (2)
Cambodia (Campuchia) +855 Phnom Penh (23)
Angkor Wat (63)
Cameroon +237 Yaound้*
Canada +1 Ottawa, ON (613)
Calgary, AB (403)
Edmonton,AB (780)
Fredericton, NB (506)
Halifax, NS (902)
London, ON (519)
Montreal, PQ (514)
Quebec City, PQ (418)
Regina, SK (306)
Saskatoon, SK (306)
St. John’s, NF (709)
Toronto, ON Metro (416, 647)
Toronto Vicinity (905)
Vancouver, BC (604)
Victoria, BC (250)
Winnipeg, MB (204)
Cape Verde +238 Praia*
Cayman Islands +1  345 George Town (345)**
Central African Republic +236 Bangui*
(6-digit numbers)
Chad +235 N’Djamena*
Chagos Archipelago +246 Diego Garcia*
Chile +56 Santiago (2)
Concepcion (41)
Punta Arenas (61)
Valparaiso (32)
China (Trung Quốc) +86 Beijing (10)
Fuzhou (591)
Guangzhou (20)
Harbin (451)
Nanjing (25)
Nanjing Fujian (596)
Shanghai (21)
Shenzhen (755)
Tianjin (22)
Wuhan (27)
Xiamen (592)
Xian (29)
Colombia +57 Bogota (1)
Barranquilla (5)
Cali (23)
Medellin (4)
Comoros +269 Moroni*
Congo +242 Brazzaville*
Congo, Dem. Rep. of +243 Kinshasa (12)
Lubumbashi (2)
Cook Islands +682 Avarua*
Costa Rica +506 San Jos*
(7-digit numbers)
Côte d’lvoire +225 Yamoussoukro*
Abidjan*
(8-digit numbers)
Croatia +385 Zagreb (1)
Dubrovnik (20)
Split (21)
Cuba +53 Havana (7)
Santiago (22)
Cyprus +357 Nicosia (2)
(8-digit numbers)
Czech Republic (Cộng hòa Séc) +420 Prague (2)
Brno (5)
Ostrava (69
Denmark (Đan Mạch) +45 Copenhagen*
(8-digit numbers)
Djibouti +253 Djibouti*
(6-digit numbers)
Dominica +1  767 Roseau (767)**
Dominican Republic +1 809, +1 829, +1 849 Santo Domingo (809)**
Ecuador +593 Quito (2)
Guayaquil (4)
Egypt (DST +20 Cairo (2)
Alexandria (3)
Aswan (97)
Luxor (95)
Port Said (66)
El Salvador +503 San Salvador*
Equatorial Guinea +240 Malabo (9)
Bata (8)
Estonia +372 Tallinn (2)
Ethiopia +251 Addis Ababa (1)
Faeroe Islands +298 T๓rshavn*
Falkland Islands +500 Stanley*
(5-digit numbers)
Fiji +679 Suva*
Finland (Phần Lan) +358 Helsinki (9)
France (Pháp) +33 Paris*
French Antilles +596 Guadeloupe*
French Guiana +594 Cayenne*
(9-digit numbers)
French Polynesia†† +689 Papeete, Tahiti*
Gabon +241 Libreville*
Gambia +220 Banjul*
Georgia +995 Tbilisi (32)
Germany (Đức) +49 Berlin (30)
Bonn (228)
Bremen (421)
Cologne (221)
Dresden (351)
Dusseldorf (211)
Essen (201)
Frankfurt am Main (69)
Freiburg (761)
Hamburg (40)
Hannover (511)
Heidelberg (6221)
Leipzig (341)
Munich (89)
Postdam (331)
Stuttgart (711)
Wiesbaden (611)
Ghana +233 Accra (21)
Kumasi (51)
Gibraltar +350 Gibraltar*
(5-digit numbers)
Greece (Hy Lạp) +30 Athens*
Greenland +299 Nuuk (Godthaab)*
Grenada +1 473 St. George’s (473)**
(7-digit numbers)
Guadeloupe +590 Basse-Terre (81)
(10-digit numbers)
Guam +1 671 Agana (671)**
(7-digit numbers)
Guatemala +502 Guatemala City*
(7-digit numbers)
Guinea +224 Conakry*
Guinea-Bissau +245 Bissau*
(6-digit numbers)
Guyana +592 Georgetown*
(7-digit numbers)
Haiti +509 Port-au-Prince
(6-digit numbers)
Honduras +504 Tegucigalpa
(7-digit numbers)
Hong Kong +852 Hong Kong*
(8-digit numbers)
Hungary +36 Budapest (1)
Miskolc (46)
Iceland +354 Reykjavik
(7-digit numbers)
India (Ấn Độ) +91 New Delhi (11)
Ahmadabad (79)
Bangalore (80)
Calcutta (33)
Hyderabad (40)
Jaipur (141)
Kanpur (512)
Lucknow (522)
Madras (44)
Mumbai (Bombay) (22)
Indonesia +62 Jakarta (21)
Bandung (22)
Denpasar, Bali (361)
Padang (751)
Palu (451)
Palembang (711)
Semarang (24)
Sinjai (482)
Surabaya (31)
Yogyakarta (274)
Iran +98 Tehran (21)
Esfahan (311)
Mashhad (511)
Shiraz (71)
Tabriz (41)
Iraq +964 Baghdad (1)
Basra (40)
Erbil (66)
Sulayamaniyah (53)
Ireland +353 Dublin (1)
Cork (21)
Galway (91)
Limerick (61)
Waterford (51)
Israel +972 Jerusalem (2)
Haifa (4)
Holon (3)
Petah Tikva (3)
Tel Aviv (3)
Italy +39 Rome*
Ivory Coast +225 Yamoussoukro*Abidjan*
Jamaica +1 876 Kingston (876)**
Japan +81 Tokyo (3)
Fukuoka (92)
Hiroshima (82)
Kobe (78)
Kyoto (75)
Nagasaki (958)
Nagoya (52)
Osaka (66)
Sapporo (11)
Yamaguchi (839)
Yokohama (45)
Jordan +962 Amman (6)
Irbid (2)
Zerqua (9)
Kazakhstan +7 6, +7 7 Almaty (3272)
Chimkent (325)
Karaganda (3212)
Kenya +254 Nairobi (2)
Mombasa (11)
Korea, North +850 Pyongyang (2)
Korea, South +82 Seoul (2)
Cheju (64)
Inchon (32)
Kwangju (62)
Pusan (51)
Taegu (53)
Kuwait +965 Kuwait*
Kyrgyzstan +996 Bishkek (312)
Jalal-Abad (3722)
Osh (3222)
Laos (Lào) +856 Vientiane (21)
Luang Prabang (71)
Svannakhet (41)
Latvia +371 Riga (2)
Daugavpils (54)
Liepaja (34)
Lebanon +961 Beirut (1)
Tripoli (6)
Lesotho +266 Maseru*
Liberia +231 Monrovia*
Libya +218 Tripoli (21)
Benghazi (61)
Misratah (51)
Liechtenstein +423 Vaduz*
Lithuania +370
Luxembourg +352 Luxembourg*
Macau +853 Macau*
(6-digit numbers)
Macedonia +389 Skopje (2)
Madagascar +261 Antananarivo*
(7-digit numbers)
Malawi +265 Lilongwe*
(6-digit numbers)
Malaysia +60 Kuala Lumpur (3)
Johor Bahru (7)
Kota Bahru (9)
Melaka (6)
Penang (4)
Maldives +960 Mal้*
(6-digit numbers)
Mali +223 Bamako*
(6-digit numbers)
Malta +356 Valletta*
(8-digit numbers)
Marshall Islands +692 Majuro*
(7-digit numbers)
Martinique +596 Fort-De-France*
(10-digit numbers)
Mauritania +222 Nouakchott*
(7-digit numbers)
Mauritius +230 Port Louis*
(7-digit numbers)
Mexico +52 Mexico City (55)
Acapulco (744)
Cuidad Juarez (656)
Durango (618)
Ensenada (646)
Guadalajara (33)
Leon (477)
Mazatlan (669)
Mexicali (686)
Monterrey (81)
Nuevo Laredo (867)
Puebla (222)
Tijuana (664)
Veracruz (229)
Midway Islands +808
Moldova +373 Kishinev (2)
Tiraspol (33)
Monaco +377 Monaco*
Mongolia +976 Ulan Bator (1)
Montenegro & Serbia +381 Belgrade (11)
Nis (18)
Novi Sad (21)
Montserrat +1 664 Plymouth (664)**
(7-digit numbers)
Morocco +212 Rabat (3)
Casablanca (2)
Fez (5)
Marrakech (4)
Tangiers (3)
Mozambique +258 Maputo (1)
Nampula (6)
Myanmar (Burma) +95 J Yangon (1)
Mandalay (2)
Namibia +264 Windhoek (61)
Nepal +977 Kathmandu (1)
Netherlands +31 Amsterdam (20)
The Hague (70)
Eindhoven (40)
Rotterdam (10)
Utrecht (30)
Netherlands Antilles +599 Willemstad (9)
St. Maarten (5)
New Caledonia +687 Noum้a*
New Zealand +64 Wellington (4)
Auckland (9)
Christchurch (3)
Telecom Mobile Phones (25)
Nicaragua +505 Managua (2)
Leon (311)
Niger Republic +227 Niamey*
(6-digit numbers)
Nigeria +234 Abuja (9)
Lagos (1)
Ibadan (22)
Kano (64)
Cell Phones (90)
Northern Mariana Isl. +1 670 Saipan (670)**
Norway +47 Oslo*
(8-digit numbers)
Oman +968 Muscat*
Pakistan +92 Islamabad (51)
Faisalabad (41)
Karachi (21)
Lahore (42)
Rawalpindi (51)
Palau +680 Koror*
Panama +507 Panama City*
(7-digit numbers)
Papua New Guinea +675 Port Moresby*
Paraguay +595 Asuncion (21)
Peru +51 Lima (1)
Arequipa (54)
Callao (1)
Trujillo (44)
Philippines +63 Manila (2)
Cebu (32)
Davao (82)
Quezon City (2)
Poland  (Ba Lan) +48 Warsaw (22)
Gdansk (58)
Krak๓w (12)
Lodz (42)
Portugal  (Bồ Đào Nha) +351
Puerto Rico +1 787, +1 939 San Juan (787)**
Qatar +974 Doha*
Reunion Island +262 St. Denis*
(10-digit numbers)
Romania +40 Bucharest (21)
Constanta (241)
Iasi (232)
Russia (Nga) +7 Moscow (095)
& mobile (096)
Novgorod (816)
Novosibirsk (3832)
St. Petersburg (812)
Rwanda +250 Kigali*
San Marino +378 San Marino*
Sใo Tom้ & Principe +239 Sใo Tom้*
Saudi Arabia +966 Riyadh (1)
Jeddah (2)
Makkah (Mecca) (2)
Senegal +221 Dakar*
(7-digit numbers)
Seychelles +248 Victoria
(6-digit numbers)
Sierra Leone +232 Freetown (22)
Singapore +65 Singapore*
(8-digit numbers)
Slovak Republic +421 Bratislava (2)
Kosice (55)
Slovenia +386 Ljubljana (1)
Maribor (2)
Solomon Islands +677 Honiara*
Somalia +252 Mogadishu (1)
South Africa (Nam Phi) +27 Cape Town*Pretoria
Spain +34 Madrid*
Sri Lanka +94 Colombo (1)
St. Kitts & Nevis +1 869 Basseterre (869)**
St. Lucia +1 758 Castries (758)**
St. Vincents & Grenadines +1 784 Kingstown (784)**
Sudan +249 Khartoum (11)
Omdurman (11)
Port Sudan (311)
Suriname +597 Paramaribo*
Swaziland +268 Mbabane*Lobamba*
Sweden  (Thụy Điển) +46 Stockholm (8)
Goteberg (31)
Malm๖ (40)
Uppsala (18)
Switzerland  (Thụy Sĩ) +41 Bern*
Syria +963 Damascus (11)
Aleppo (21)
Taiwan (Đài Loan) +886 Taipei (2)
Kaohsiung (7)
Taichung (4)
Tainan (6)
Tajikistan +992 Dushanbe (37)
Khujand (34)
Tanzania +255 Dar es Salaam (22)
Dodoma (26)
Thailand +66 Bangkok*
Togo +228 Lom้*
(7-digit numbers)
Tonga +676 Nukualofa**
Trinidad & Tobago +1 868 Port-of-Spain (868)**
(7-digit numbers)
Tunisia +216 Tunis (1)
Ariana (1)
Sfax (4)
Turkey +90 Ankara (312)
Istanbul (212), (216)
Adana (322)
Bursa (224)
Izmir (232)
Turkmenistan +993 Ashgabat (12)
Turks & Caicos Islands +1 649 Grand Turk (649)**
Tuvalu +688 Funafuti*
(5-digit numbers)
Uganda +256 Kampala (41)
Ukraine +380 Kiev (44)
Odessa (48)
United Arab Emirates (các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) +971 Abu Dhabi (2)
Dubai (4)
United Kingdom  (Vương Quốc Anh) +44 London (20)
Belfast (1232)
Birmingham (121)
Bristol (117)
Edinburgh (131)
Glasgow (141)
Leeds (113)
Liverpool (151)
Manchester (161)
Sheffield (114)
United States (Mỹ) +1 Washington, DC(202)
Atlanta (404)
Baltimore (410)
Boston (617)
Chicago (312) (773)
Cleveland (216)
Dallas (214) (972)
Denver (303)
Detroit (313)
Honolulu (808)
Houston (713) (281)
Los Angeles (213) &(310)
Miami (305)
Minneapolis (612)
New Orleans (504)
New York (212), (718)
Philadelphia (215) &(610)
Phoenix (602)
Sacramento (916) &(530)
St. Louis (314)
Salt Lake City (801)
San Antonio (210)
San Diego (619)
San Francisco (415)
San Jose (408)
Seattle (206)
Uruguay +598 Montevideo (2)
Uzbekistan +998 Tashkent (71)
Namangan (69)
Samarkandy (66)
Vanuatu +678 Port Vila*
(5-digit numbers)
Venezuela +58 Caracas ( 212)
Maracaibo (261)
Valencia (241)
Vietnam +84 Hanoi (24)
Ho Chi Minh City (28)
Hai Phong (31)
Virgin Islands, British +1 284 Road Town (284)**
Virgin Islands, U.S. +1 340 Charlotte Amalie (340)**
St. Thomas (340)
Western Samoa +685 Apia*
Yemen +967 Sana’a (1)
Yugoslavia +381 Belgrade (11)
Zaire +243 Kinshasa (12)
Zambia +260 Lusaka (1)
Zimbabwe +263 Harare(4)

Hi vọng qua qua bảng giá cước gọi quốc tế mạng VinaPhone ở trên, khách hàng VinaPhone có thể chủ động quản lý cước liên lạc ra nước ngoài hơn.