Cách đăng ký gọi nội mạng Viettel tháng, ngày 2020

Đăng ký gọi nội mạng Viettel tháng, ngày bạn sẽ sở hữu ngay những ưu đãi gọi thoại hấp dẫn từ Viettel. Năm 2020, Viettel đã triển khai rất nhiều gói khuyến mãi gọi nội mạng theo ngày, tuần, tháng với cước phí phù hợp cho mọi đối tượng với cước phí chỉ từ 1.000đ/ ngày. Chi tiết từng gói sẽ được cập nhật cụ thể tại đây. Cùng tham khảo nhé!

Đăng ký gọi nội mạng Viettel tháng

Cách đăng ký gọi nội mạng Viettel theo ngày

Tên gói Cú pháp đăng ký Đăng ký nhanh Ưu đãi Cước phí
FT2 FT2 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ Miễn phí 20 phút gọi 2.000đ
FT3N FT3N 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 3.000đ
FT5 FT5 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 15 phút 5.000đ
V5 V5 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 15 phút 5.000đ
V2K V2K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 15 phút gọi nội mạng 5.000đ
V3K V3K 971172457 gửi 9123  ĐĂNG KÝ  30 phút gọi nội mạng 2.000đ
V5K V5K 971172457 gửi 9123  ĐĂNG KÝ  25 phút + 250MB 3.000đ
V7K V7K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 70 phút + 350MB 7.000đ
V10K V10K 971172457 gửi 9123  ĐĂNG KÝ  100 phút + 500MB 10.000đ
V15K V15K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 150 phút + 1,5GB 15.000đ
V5N V5N 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 15 phút 5.000đ
V5D V5D 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 25 phút + 250MB 5.000đ
V7D V7D 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 350 phút + 70MB 5.000đ

Lưu ý:

» Xem thêm: Cách dang ky mang 3G Viettel theo ngày, tháng được đang triển khai.

Cách đăng ký gọi nội mạng Viettel theo tuần

Tên gói Cách đăng ký Đăng ký nhanh Ưu đãi Giá cước
F30 F30 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 3GB
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
30.000đ
T15K T15K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 150MB
 • 75 phút nội mạng
15.000đ
T15D T15D 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 150MB
 • 75 phút nội mạng
15.000đ
T20T T20T 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 20 phút ngoại mạng 
 • 20 phút nội mạng
20.000đ

Lưu ý:

 • Thời hạn sử dụng là 7 ngày (tính từ ngày đăng ký).
 • Tất cả các gói đều có tính năng tự động gia hạn.

» Xem thêm: Các gói cước 3G Viettel ưu đãi data kèm thêm thoại giá rẻ

Cách đăng ký gọi nội mạng Viettel theo tháng

Tên gói Cách đăng ký Đăng ký nhanh Ưu đãi Cước phí
V90 V90 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 2GB/ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
 • 50 phút gọi ngoại mạng.
 90.000đ
CDSV CDSV 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • Miễn phí gọi dưới 10 phút
 • Miễn phí nhắn tin
15.000đ
B100K B100K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 600MB + 500 phút 100.000đ
DK50 DK50 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút 200.000đ
DB59 DB59 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 30 phút trong zone Điện Biên
 • 100 SMS
59.000đ
F70 F70 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ
 • 3GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 20 phút gọi ngoại mạng
70.000đ
F90 F90 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ
 • 5GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 15 phút ngoại mạng
 • 250 SMS
90.000đ
F120 F120 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 7GB/ tháng – hết data ngừng kết nối
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 40 phút ngoại mạng
120.000đ
F140 F140 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ
 • 8GB
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
 • 60 phút gọi ngoại mạng.
140.000đ
F190 F190 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ
 • 9GB/ tháng
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
 • 100 phút gọi ngoại mạng.
190.000đ
F120U F120U 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ
 • 7GB/ tháng – hết data miễn phí
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 40 phút ngoại mạng
120.000đ
G70N G70N 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 3GB
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 20 phút ngoại mạng
70.000đ
Hi90 HI90 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 3GB + 130 phút + 30 SMS 90.000đ
KM29 KM29 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút 29.000đ
KM49 KM49 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút 49.000đ
KM30S KM30S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút 30.000đ
KM50S KM50S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút 50.000đ
KM70S KM70S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 300 phút 70.000đ
KM100S KM100S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút 100.000đ
KM130S KM130S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1.5GB + 400 phút 130.000đ
KM120V KM120V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 650 phút + 250 SMS 120.000đ
KM150V KM150V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 850 phút + 300 SMS 150.000đ
KM200V KM200V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ  1.200 phút + 350 SMS 200.000đ
KM250V KM250V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ  1500 phút + 400 SMS 250.000đ
KM300V KM300V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1800 phút + 400 SMS 300.000đ
QTI60 QTI60 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 
 • 6GB/ tháng
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 6 phút
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng
60.000đ
ST150 ST150 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 28GB/ 28 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
ST200 ST200 971172457 gửi 9123  ĐĂNG KÝ
 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Tặng 100 phút ngoại mạng
T50K T50K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút + 100 SMS 50.000đ
T70K T70K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút + 150 SMS 70.000đ
V50S V50S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 300MB + 200 phút 50.000đ
V90S V90S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 2GB/ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng, hết phút gọi miễn phí tính cước 690đ/phút
 • Miễn phí lưu lượng truy cập Mocha, Vitetel Study, SMAS và các trang website ngành giáo dục
90.000đ
V120 V120 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 2GB/ ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Tặng 50 phút ngoại mạng 
120.000đ
V300S V300S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 6GB + 300 phút liên mạng 300.000đ
VTTRE VTTRE 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1GB + 100 phút 50.000đ
VTVUI VTVUI 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 2.5GB + 250 phút 50.000đ
V30K V30K 971172457 gửi 9123  ĐĂNG KÝ 200 MB + 100 phút 30.000đ
V50K V50K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút 50.000đ
V70K V70K 971172457 gửi 9123
ĐĂNG KÝ 400MB + 250 phút 70.000đ
V90K V90K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1GB + 300 phút 90.000đ
V120K V120K 971172457 gửi 9123  ĐĂNG KÝ  1.5GB + 400 phút 120.000đ
V150K V150K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 2.5GB + 500 phút 150.000đ
V200K V200K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 3.5GB + 600 phút 200.000đ
VIP30X VIP30X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ  60 phút liên mạng 30.000đ
VIP50X VIP50X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ 100 phút liên mạng 50.000đ
VIP100X VIP100X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ 200 phút liên mạng 100.000đ
VIP150X VIP150X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ 300 phút liên mạng 150.000đ
VIP200X VIP200X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ 400 phút liên mạng 200.000đ
VIP300X VIP300X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG kÝ 600 phút liên mạng 300.000đ

Lưu ý:

 • Thời hạn sử dụng là 30 ngày (tính từ ngày đăng ký).
 • Tất cả các gói khuyến mãi gọi nội mạng theo tháng đều có tính năng tự động gia hạn.

» Xem thêm: Cách đăng ký 3G Viettel để truy cập internet tốc độ cao.

Chi tiết về khuyến mãi gọi nội mạng Viettel

 • Các gói khuyến mãi gọi trên chỉ áp dụng cho các thuê bao nhận được tin nhắn mời tham gia. Để kiểm tra khuyến mãi chỉ cần bấm *098# hoặc tra cứu qua My Viettel.
 • Cú pháp hủy gói cước gọi đăng ký qua 109:
  • Hủy gia hạn: Soạn HUYFT gửi 109 (100đ/SMS);
  • Hủy luôn gói: Soạn HUY Tên-gói gửi 109 (miễn phí).
 • Hủy các gói đăng ký qua 191: Soạn HUY Tên-gói gửi 191 (miễn phí).
 • Kiểm tra số phút gọi, sms còn lại của gói: Bấm gọi *102#.
 • Kiểm tra dung lượng data của gói (nếu có): Soạn KTTK gửi 191 (miễn phí).

» Liên hệ: Tổng đài Viettel miễn phí để được tư vấn về các gói khuyến mãi.

Hãy lựa chọn đăng ký gọi nội mạng Viettel theo tháng, tuần, ngày phù hợp để tiết kiệm chi phí liên lạc nhé! Chúc các bạn đăng ký thành công.