Các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng Viettel 2020

Các gói cước gọi nội mạng Viettel sở hữu ưu đãi thoại miễn phí rất hấp dẫn. Hiện Viettel có rất nhiều gói khuyến mãi gọi nội mạng theo ngày, tuần, tháng để khách hàng lựa chọn đăng ký. Cước phí đăng ký khá rẻ chỉ từ 1000đ/ngày. Hãy cùng xem thông tin chi tiết của từng gói dưới đây!

Đăng ký gọi nội mạng Viettel

Cách đăng ký gọi nội mạng Viettel theo ngày

Tên gói Cú pháp đăng ký Ưu đãi Cước phí
FT2 Soạn FT2 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
Miễn phí 20 phút gọi 2.000đ
FT3N Soạn FT3N 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 3.000đ
FT5 Soạn FT5 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (tối đa 15 phút/ cuộc gọi) 5.000đ
V5 Soạn V5 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
15 phút 5.000đ
V2K Soạn V2K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
20 phút gọi nội mạng 2.000đ
V3K Soạn V3K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
30 phút gọi nội mạng 3.000đ
V5K Soạn V5K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
25 phút+250 MB 5.000đ
V7K Soạn V7K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
70 phút +350 MB 7.000đ
V10K Soạn V10K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
100 phút+ 500 MB 10.000đ
V15K Soạn V15K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
150 phút + 1,5 GB 15.000đ
V5N Soạn V5N 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
15 phút 5.000đ
V5D Soạn V5D 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
25 phút+250MB 5.000đ
V7D Soạn V7D 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
350 phút+70 MB 7.000đ

Lưu ý:

» Xem thêm các gói 3G Viettel theo ngày đang triển khai.

Gói cước gọi nội mạng Viettel 2019

Các gói cước gọi nội mạng Viettel theo tuần

Tên gói Cách đăng ký Ưu đãi Giá cước
/7 ngày
F30 F30 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
 • 3GB
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
30.000đ
T15K Soạn T15K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
150MB
75 phút
nội mạng
15.000đ
T15D Soạn T15D 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
150MB
75 phút
nội mạng
15.000đ
T20T Soạn T20T 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
-20 phút ngoại mạng
– 20 phút
nội mạng
20.000đ

Lưu ý:

 • Thời hạn sử dụng là 7 ngày (tính từ ngày đăng ký).
 • Tất cả các gói đều có tính năng tự động gia hạn.

» Xem thêm: Các gói cước 3G Viettel ưu đãi data kèm thêm thoại giá rẻ

Đăng ký gọi nội mạng Viettel theo tháng

Tên gói Cách đăng ký Ưu đãi Cước phí
V85 Soạn V85 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
310 phút  85.000đ
V90 V90 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 2GB/ngày

+ Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.

+ 50 phút gọi ngoại mạng.

 90.000đ
CDSV CDSV 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ 
+ Miễn phí gọi dưới 10 phút
+ Miễn phí nhắn tin
15.000đ
B100K B100K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
600MB + 500 phút 100.000đ
B150K B150K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
1.5GB + 500 phút 150.000đ
B185 B185 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
1.9GB + 500 phút 185.000đ
B190 B190 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
2GB +515 phút 190.000đ
B210 B190 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
2.4GB +570 phút 210.000đ
B230 B230 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
2.8GB + 630 phút 230.000đ
B255 B255 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
3.1GB + 720 phút 255.000đ
B260 B260 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
3.3GB +750 phút 260.000đ
 B285 B285 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ 
4GB +850p 285.000đ
B315 B315 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
4.5GB + 850 phút 315.000đ
B355 B355 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
5.2GB +1.200 phút 355.000đ
B450 B450 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
8GB +1450 phút 450.000đ
B120D B120D 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
2GB +300 phút 450.000đ
C30K C30K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
700MB + 70 phút 30.000đ
C50K C50K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
1.2GB + 100 phút 50.000đ
C70K C70K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
1.5GB +150 phút 70.000đ
C90K C90K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
3GB +200 phút 90.000đ
C120K C120K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
4GB +250  phút 120.000đ
C150K C150K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
5GB +300 phút  150.000đ
C200K C200K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
6.5 GB +500 phút 200.000đ
DK50 DK50 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
500 phút 200.000đ
DB59 DB59 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ 
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel <=30 phút trong zone Điện Biên
+ 100 SMS
59.000đ
F70 F70 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
+ 3GB/ tháng

+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút

+ 20 phút gọi ngoại mạng

70.000đ
F90 F90 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
+ 5GB/ tháng

+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút

+ 15 phút ngoại mạng
+ 250 SMS

 

90.000đ
F120 F120 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
+ 7GB/ tháng- hết data ngừng
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 40 phút ngoại mạng
120.000đ
F140 F140 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
+ 8GB
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút– 60 phút gọi ngoại mạng.
140.000đ
F190 F190 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
+ 9GB/ tháng
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
100 phút gọi ngoại mạng.
190.000đ
F120U F120U 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
+ 7GB/ tháng – hết data miễn phí
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 40 phút ngoại mạng
120.000đ
G70N G70N 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 3GB
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 20 phút ngoại mạng”
70.000đ
Hi90 HI90 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 3GB
+ 200 phút
+ 30 SMS
90.000đ
HS30 HS30 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 100 phút
+ 300 sms
30.000đ
HS50 HS50 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 2GB
+ 200 phút
+ 200 sms
50.000đ
KM29 KM29 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
100 phút 29.000đ
KM49 KM49 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
200 phút 49.000đ
KM30S KM30S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
100 phút 30.000đ
KM50S KM50S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
200 phút 50.000đ
KM70S KM70S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
300 phút 70.000đ
KM100S KM100S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
500 phút 100.000đ
KM130S KM130S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
1.5GB +400 phút 130.000đ
KM150S KM150S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
3GB +350 phút 150.000đ
KM200S KM200S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
5GB+500 phút 200.000đ
KM250S KM250S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 6GB
+ 600 phút
+ 100 SMS
250.000đ
KM300S KM300S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ 
+ 8GB
+ 650 phút
+ 150 SMS
300.000đ
KM350S KM350S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 9GB
+ 800 phút
+ 200 SMS
350.000đ
KM120V KM120V 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 650 phút
+ 250 SMS
120.000đ
KM150V KM150V 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 850 phút
+ 300 SMS
150.000đ
KM200V KM200V 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 1.200 phút
+ 350 SMS
200.000đ
KM250V KM250V 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 1500 phút
+ 400SMS
250.000đ
KM300V KM300V 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 1800 phút
+ 400SMS
300.000đ
QTI60 QTI60 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ 
+ 6GB/ tháng
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 6 phút
+ Miễn phí 50 phút ngoại mạng
60.000đ
ST150 ST150 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 28GB/ 28 ngày
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
ST200 ST200 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 2GB/ ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
+ Tặng 200 phút ngoại mạng
T20D T20D 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
Cộng 200.000đ gọi nội mạng 20.000đ
T50K T50K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 200 phút
+ 100 SMS
50.000đ
T70K T70K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 500 phút
+ 150 SMS
70.000đ
T80K T80K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 500 phút
+ 500 SMS
80.000đ
T400 T400K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 60 phút
+ 100 phút ngoại mạng- 100 SMS
400.000đ
T500 T500 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
+ 30GB
+ Miễn phí cuộc gọi dưới 60 phút nội mạng
+ 200 phút gọi ngoại mạng.
+ 200 SMS
500.000đ
V50S V50S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 300MB
+ 200 phút
50.000đ
V90S V90S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 2GB/ngày
+ Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
+ Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng, hết phút gọi miễn phí tính cước 690đ/phút
+ Miễn phí lưu lượng truy cập Mocha, Vitetel Study, SMAS và các trang website ngành giáo dục
90.000đ
V120 V120 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 2GB/ ngày
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
+ Tặng 50 phút ngoại mạng 
120.000đ
V300S V300S 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 6GB
+ 300 phút liên mạng
300.000đ
VTTRE VTTRE 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 1GB
+ 100 phút
50.000đ
VTVUI VTVUI 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 2.5GB
+ 250 phút
50.000đ
V30K V30K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 200 MB
+ 100 phút
30.000đ
V50K V50K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
100 phút 50.000đ
V70K V70K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 400MB
+ 250 phút
70.000đ
V90K V90K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 1GB
+ 300 phút
90.000đ
V120K V120K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 1.5GB
+ 400 phút
120.000đ
V150K V150K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+ 2.5GB
+ 500 phút
150.000đ
V200K V200K 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG KÝ
+  3.5GB
+ 600 phút
200.000đ
VIP30X VIP30X 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
 60 phút liên mạng 30.000đ
VIP50X VIP50X 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
100 phút liên mạng 50.000đ
VIP100X VIP100X 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
200 phút liên mạng 100.000đ
VIP150X VIP150X 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
300 phút liên mạng 150.000đ
VIP200X VIP200X 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
400 phút liên mạng 200.000đ
VIP300X VIP300X 971172457 gửi 9123
hoặc click ĐĂNG kÝ
600 phút liên mạng 300.000đ

Lưu ý:

 • Thời hạn sử dụng là 30 ngày (tính từ ngày đăng ký).
 • Tất cả các gói khuyến mãi gọi nội mạng theo tháng đều có tính năng tự động gia hạn.

» Xem thêm cách đăng ký 3G Viettel để truy cập internet tốc độ cao.

Chi tiết về khuyến mãi gọi nội mạng Viettel 2019

 • Các gói khuyến mãi gọi trên chỉ áp dụng cho các thuê bao nhận được tin nhắn mời tham gia. Để kiểm tra khuyến mãi chỉ cần bấm *098# hoặc tra cứu qua My Viettel.
 • Cú pháp hủy gói cước gọi đăng ký qua 109:
  • Hủy gia hạn: Soạn HUYFT gửi 109 (100đ/SMS);
  • Hủy luôn gói: Soạn HUY Tên-gói gửi 109 (miễn phí).
 • Hủy các gói đăng ký qua 191: Soạn HUY Tên-gói gửi 191 (miễn phí).
 • Kiểm tra số phút gọi, sms còn lại của gói: Bấm gọi *102#.
 • Kiểm tra dung lượng data của gói (nếu có): Soạn KTTK gửi 191 (miễn phí).

» Liên hệ tổng đài Viettel miễn phí để được tư vấn về các gói khuyến mãi.

Hãy lựa chọn đăng ký gói gọi nội mạng Viettel phù hợp để tiết kiệm chi phí liên lạc nhé! Chúc các bạn đăng ký thành công.