gói Youtube va Facebook Viettel

Tổng hợp gói Facebook Viettel – Lướt face thỏa sức chẳng lo hết tiền

Post by: at
(*) Từ ngày 1/1/2018, Viettel tạm ngừng cung cấp gói data facebook. Mong khách hàng thông cảm, khi nào có thông tin mới nhà mạng sẽ nhắn tin thông báo! Gói Facebook Viettel ...

Tổng hợp các gói tiện ích xem Youtube của Viettel

Post by: at
(*) Từ ngày 1/1/2018, Viettel tạm ngừng cung cấp gói data Youtube. Mong khách hàng thông cảm, khi nào có thông tin mới nhà mạng sẽ nhắn tin thông báo! Các gói Youtube ...