Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia 2021 tất cả mã đề

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được diễn ra vào ngày 6 – 8/7/2021 này. Với các môn thi lần lượt là Văn – Toán – Lý – Hóa – Sinh –  Địa – Lý – Sử – Địa – GDCD và cuối cùng là Ngoại Ngữ. Môn hóa học sẽ được tổ chức thi vào sáng ngày 8/7 vào lúc 8h35 phút – thời gian làm bài là 50 phút. Dichvudidong.vn sẽ cập nhật ngay đáp án đề thi môn Hóa THPT 2021 tất cả mã đề ngay tại bài viết dưới đây, mọi người cùng tham khảo nhé!

Tin tức liên quan:

Các đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia 2021

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia 2021 tất cả mã đề

Đáp án đề thi môn Hóa thi THPT quốc gia 2021 tất cả mã đề

Trước hết các thí sinh và phụ huynh hãy chủ động đăng ký 4G mạng Viettel/ MobiFone/ VinaPhone để cập nhật thông tin nhanh nhất, tránh tình trạng bị lag do số lượng người truy cập quá nhiều cùng một lúc.

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 201

41.D42.A43.B44.C45.B46.B47.A48.C49.B50.D
51.C52.A53.A54.B55.B56.A57.D58.D59.C60.D
61.C62.D63.C64.D65.A66.D67.A68.A69.B70.C
71.A72.B73.C74.C75.B76.D77.C78.B79.C80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 202

41.B42.A43.A44.D45.C46.B47.B48.C49.C50.C
51.A52.B53.D54.D55.C56.B57.C58.B59.D60.D
61.C62.C63.B64.D65.B66.A67.B68.A69.B70.C
71.A72.A73.B74.A75.D76.A77.D78.B79.D80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 203

41.C42.D43.A44.B45.C46.A47.D48.A49.C50.A
51.D52.B53.D54.B55.B56.D57.B58.C59.D60.C
61.C62.B63.A64.D65.A66.D67.D68.B69.C70.D
71.B72.B73.A74.C75.C76.A77.C78.A79.C80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 204

41.B42.A43.B44.C45.D46.B47.A48.B49.D50.B
51.D52.C53.D54.C55.A56.A57.B58.A59.D60.B
61.D62.C63.D64.D65.D66.C67.A68.B69.C70.C
71.A72.C73.A74.A75.C76.C77.D78.D79.A80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 205

41.A42.B43.C44.C45.B46.C47.C48.B49.D50.B
51.A52.C53.D54.A55.B56.C57.C58.B59.D60.B
61.C62.B63.A64.C65.D66.B67.A68.A69.B70.A
71.B72.B73.C74.A75.A76.B77.A78.B79.A80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 206

41.B42.C43.C44.A45.D46.B47.D48.A49.A50.B
51.C52.C53.B54.A55.B56.B57.C58.A59.C60.C
61.C62.D63.D64.C65.D66.A67.B68.D69.C70.D
71.B72.B73.B74.D75.D76.D77.A78.A79.B80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 207

41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.A48.C49.A50.D
51.D52.A53.D54.A55.D56.A57.C58.C59.A60.A
61.B62.C63.B64.C65.B66.D67.D68.D69.B70.C
71.A72.C73.D74.A75.C76.A77.D78.A79.D80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 208

41.C42.D43.C44.C45.D46.A47.D48.D49.B50.A
51.D52.A53.C54.C55.C56.D57.B58.B59.C60.D
61.A62.A63.B64.A65.B66.C67.B68.C69.D70.D
71.B72.A73.D74.B75.B76.C77.A78.C79.A80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 209

41.C42.A43.B44.C45.B46.C47.A48.B49.A50.B
51.D52.A53.B54.C55.C56.B57.D58.A59.D60.B
61.A62.D63.D64.B65.D66.A67.A68.C69.B70.A
71.D72.A73.C74.D75.D76.C77.D78.D79.C80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 210

41.B42.D43.A44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.C
51.D52.B53.B54.C55.A56.B57.C58.A59.A60.B
61.C62.B63.A64.C65.C66.A67.A68.A69.C70.A
71.C72.C73.B74.A75.A76.B77.C78.A79.A80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 211

41.B42.C43.D44.B45.A46.D47.A48.D49.C50.C
51.B52.B53.B54.C55.B56.D57.58.59.B60.D
61.C62.D63.B64.A65.B66.D67.D68.C69.A70.A
71.A72.C73.D74.A75.A76.C77.A78.C79.D80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 212

41.D42.A43.D44.D45.D46.C47.A48.A49.B50.C
51.D52.D53.D54.B55.D56.C57.B58.A59.D60.D
61.B62.D63.C64.D65.C66.C67.B68.C69.B70.C
71.B72.C73.C74.B75.C76.B77.C78.D79.B80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 213

41.C42.D43.B44.C45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.A52.A53.A54.B55.C56.B57.C58.B59.B60.D
61.D62.C63.C64.C65.A66.A67.A68.D69.B70.A
71.A72.D73.D74.A75.A76.B77.C78.D79.B80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 214

41.B42.C43.A44.C45.B46.A47.A48.B49.C50.A
51.B52.D53.A54.A55.A56.B57.C58.A59.B60.A
61.B62.A63.C64.D65.D66.C67.C68.D69.C70.B
71.D72.D73.C74.D75.B76.D77.C78.D79.C80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 215

41.C42.A43.A44.B45.D46.B47.D48.D49.D50.C
51.B52.C53.A54.D55.C56.C57.D58.C59.A60.C
61.C62.D63.B64.B65.A66.B67.B68.B69.A70.A
71.C72.D73.D74.B75.A76.A77.D78.A79.B80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 216

41.B42.D43.C44.D45.B46.A47.C48.D49.A50.A
51.A52.B53.D54.B55.B56.B57.C58.A59.A60.B
61.C62.A63.B64.D65.B66.D67.B68.D69.D70.A
71.D72.A73.B74.A75.D76.A77.B78.B79.A80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 217

41.B42.A43.C44.A45.C46.C47.D48.D49.A50.C
51.A52.D53.A54.B55.D56.B57.B58.B59.D60.D
61.B62.D63.D64.D65.A66.D67.A68.A69.A70.B
71.D72.D73.A74.B75.B76.B77.A78.D79.B80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 218

1.A42.D43.D44.A45.C46.C47.C48.B49.A50.B
51.B52.C53.C54.B55.D56.D57.C58.A59.B60.C
61.A62.A63.C64.A65.D66.A67.C68.A69.A70.C
71.C72.D73.B74.D75.D76.B77.D78.B79.B80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 219

1. D42. D43. C44. B45. B46. B47. C48. A49. D50. D
51. C52. A53. B54. D55. A56. A57. C58. D59. C60. B
61. B62. B63. D64. B65. A66. A67. B68. C69. C70. C
71. A72. A73. A74. D75. C76. B77. A78. C79. A80. A

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 220

41.D42.B43.A44.D45.C46.C47.B48.D49.D50.B
51.A52.B53.D54.C55.A56.A57.A58.C59.A60.B
61.C62.D63.A64.D65.C66.B67.D68.C69.C70.A
71.D72.C73.B74.C75.A76.C77.B78.C79.A80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 221

41.C42.C43.A44.B45.D46.C47.A48.C49.D50.A
51.B52.B53.C54.D55.D56.B57.C58.B59.C60.B
61.D62.A63.B64.D65.C66.D67.B68.C69.D70.B
71.C72.D73.D74.C75.C76.B77.B78.C79.D80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 222

41.C42.B43.B44.A45.A46.C47.C48.A49.A50.D
51.C52.A53.C54.D55.D56.C57.C58.C59.A60.A
61.B62.B63.C64.A65.D66.A67.A68.D69.C70.A
71.A72.D73.D74.A75.C76.D77.A78.D79.C80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 223

41.A42.D43.A44.C45.C46.D47.B48.A49.A50.A
51.D52.A53.D54.D55.B56.D57.C58.A59.B60.B
61.B62.A63.A64.C65.D66.C67.B68.C69.C70.C
71.B72.D73.A74.D75.B76.B77.A78.A79.D80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2021 – Mã đề 224

41. A42. A43. C44. C45. D46. B47. D48. C49. C50. D
51. A52. B53. D54. D55. C56. C57. A58. D59. C60. C
61. B62. C63. A64. A65. C66. B67. A68. A69. B70. A
71. A72. D73. B74. D75. B76. B77. D78. D79. B80. B

Tham khảo cấu trúc đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2021

Tham khảo cấu trúc đề thi môn Hóa THPT quốc gia 2021

Cấu trúc đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2021

» Xem thêm: Cách đăng ký gói ST90K Viettel chỉ 90K có 30GB, Free TikTok cả tháng

Trên đây là đáp án môn Hóa THPT 2021 tất cả mã đề chi tiết và chính xác nhất. Chúc các thí sinh có được kết quả thi như mong đợi.

Cu phap dang ky 3G mang VinaPhone