Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia 2022 tất cả mã đề

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 7 – 8/7/2022 này. Với các môn thi lần lượt là Văn – Toán – Lý – Hóa – Sinh –  Địa – Lý – Sử – Địa – GDCD và cuối cùng là môn Ngoại Ngữ. Môn hóa học sẽ được tổ chức thi vào sáng ngày 8/7 vào lúc 8h35 phút – thời gian làm bài là 50 phút. Dichvudidong.vn sẽ cập nhật ngay đáp án đề thi môn Hóa THPT 2022 tất cả mã đề ngay tại bài viết dưới đây, mọi người cùng tham khảo nhé!

Hóa học chưa bao giờ là một môn dễ dàng và cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học cũng chắc chắn sẽ làm rất nhiều thí sinh đau đầu. Mặc dù có cùng cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm, kiến thức môn Hóa học ngoài tập trung ở chương trình lớp 12 (37 câu hỏi), kiến thức lớp 11 (2 câu hỏi) thì còn có cả kiến thức lớp 10 (1 câu hỏi).

Tin tức liên quan:

Đáp án môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2022

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia 2022 tất cả mã đề

Đáp án đề thi môn Hóa thi THPT quốc gia 2022 tất cả mã đề

Trước hết các thí sinh và phụ huynh hãy chủ động đăng ký 4G mạng Viettel/ MobiFone/ VinaPhone để cập nhật thông tin nhanh nhất, tránh tình trạng bị lag do số lượng người truy cập quá nhiều cùng một lúc.

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 201

81.A82.B83.A84.C85.D86.D87.A88.D89.C90.C
91.B92.B93.B94.C95.C96.C97.A98.B99.B100.B
101.A102.D103.B104.B105.A106.B107.A108.B109.110.
111.112.113.A114.C115.D116.A117.C118.D119.C120.A

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 202

81.D82.D83.C84.A85.B86.C87.A88.B89.C90.D
91.D92.D93.C94.D95.C96.B97.A98.B99.B100.D
101.A102.D103.D104.A105.A106.C107.D108.D109.B110.C
111.C112.B113.C114.B115.A116.B117.A118.A119.C120.A

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 203

81.C82.C83.D84.D85.A86.C87.B88.D89.D90.A
91.C92.A93.D94.A95.D96.C97.B98.B99.D100.D
101.B102.D103.B104.B105.D106.B107.C108.C109.B110.D
111.B112.A113.D114.A115.B116.D117.B118.C119.C120.C

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 204

81.C82.A83.A84.C85.D86.C87.A88.B89.D90.D
91.D92.A93.C94.D95.B96.C97.A98.A99.C100.C
101.A102.A103.C104.D105.B106.D107.B108.B109.A110.B
111.A112.A113.D114.C115.B116.C117.A118.B119.A120.C

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 205

81.D82.D83.C84.B85.C86.C87.B88.D89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.C96.A97.D98.C99.B100.B
101.A102.C103.A104.C105.A106.C107.C108.B109.D110.B
111.B112.C113.C114.D115.A116.B117.B118.B119.B120.D

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 206

41.D42.A43.D44.D45.C46.A47.D48.D49.C50.A
51.D52.C53.B54.B55.B56.C57.A58.B59.A60.D
61.A62.B63.B64.B65.A66.D67.B68.B69.A70.B
71.A72.A73.B74.D75.D76.D77.B78.D79.B80.A

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 207

41.A42.D43.A44.D45.A46.A47.C48.D49.D50.C
51.A52.C53.D54.B55.A56.B57.D58.C59.A60.D
61.B62.D63.B64.D65.B66.B67.B68.D69.C70.C
71.C72.B73.B74.B75.B76.C77.C78.B79.A80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 208

81.B82.B83.B84.C85.B86.D87.A88.C89.B90.D
91.B92.B93.C94.D95.C96.D97.A98.A99.D100.A
101.C102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.D109.D110.A
111.A112.A113.A114.C115.A116.A117.C118.B119.A120.A

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 209

81.A82.D83.D84.C85.A86.B87.A88.C89.C90.C
91.B92.D93.A94.B95.D96.C97.B98.D99.B100.D
101.D102.B103.D104.D105.C106.C107.C108.B109.D110.B
111.A112.C113.A114.D115.A116.A117.D118.B119.D120.C

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 210

41.A42.D43.A44.D45.D46.C47.B48.A49.C50.A
51.C52.D53.C54.C55.D56.A57.D58.B59.D60.B
61.C62.C63.A64.A65.B66.B67.C68.A69.B70.C
71.B72.D73.A74.B75.B76.A77.A78.C79.C80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 211

81.C82.B83.D84.B85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.B93.C94.B95.B96.A97.C98.C99.A100.A
101.A102.D103.A104.B105.C106.D107.C108.B109.A110.C
111.C112.D113.D114.B115.C116.A117.D118.A119.C120.D

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 212

81.C82.B83.B84.A85.A86.D87.D88.A89.C90.B
91.A92.C93.D94.B95.A96.B97.A98.D99.B100.C
101.A102.C103.B104.B105.C106.C107.A108.C109.C110.C
111.A112.C113.A114.A115.B116.C117.C118.B119.B120.B

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 213

81.B82.D83.C84.A85.B86.A87.A88.D89.D90.A
91.D92.B93.A94.D95.D96.C97.C98.A99.C100.B
101.B102.C103.A104.A105.A106.C107.B108.C109.D110.A
111.C112.D113.B114.C115.D116.D117.D118.B119.B120.C

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 214

81.A82.C83.A84.A85.C86.D87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.B94.C95.D96.C97.B98.A99.A100.A
101.C102.A103.A104.B105.C106.D107.C108.C109.D110.D
111.A112.B113.B114.D115.A116.D117.B118.B119.C120.B

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 215

41.C42.A43.B44.C45.A46.B47.A48.C49.D50.A
51.A52.C53.B54.B55.D56.C57.A58.D59.A60.A
61.D62.A63.D64.D65.A66.D67.D68.A69.D70.C
71.D72.A73.C74.D75.C76.C77.C78.A79.C80.D

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 216

41.D42.D43.B44.A45.C46.C47.C48.A49.B50.D
51.C52.A53.C54.A55.C56.D57.B58.A59.A60.C
61.A62.C63.A64.D65.D66.B67.C68.D69.D70.D
71.C72.C73.B74.B75.D76.D77.A78.B79.D80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 217

41.C42.C43.A44.D45.B46.B47.A48.A49.B50.C
51.D52.B53.D54.D55.C56.A57.B58.A59.C60.B
61.A62.D63.C64.C65.D66.A67.A68.C69.D70.D
71.A72.A73.B74.D75.B76.C77.B78.C79.A80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 218

81.D82.C83.D84.D85.A86.A87.D88.C89.C90.C
91.B92.A93.B94.D95.B96.A97.B98.A99.B100.A
101.D102.D103.B104.A105.A106.B107.B108.B109.D110.D
111.D112.A113.A114.A115.C116.D117.B118.D119.A120.A

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 219

81.C82.C83.A84.A85.D86.D87.B88.A89.B90.D
91.D92.D93.C94.D95.C96.B97.D98.B99.D100.B
101.B102.D103.C104.A105.B106.C107.C108.D109.A110.B
111.C112.C113.C114.A115.B116.A117.C118.D119.A120.A

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 220

81.C82.D83.B84.A85.C86.B87.D88.C89.B90.A
91.C92.A93.C94.B95.C96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.A103.C104.A105.A106.B107.B108.B109.D110.C
111.B112.B113.B114.C115.D116.C117.D118.D119.B120.C

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 221

41.A42.B43.B44.D45.A46.C47.D48.A49.D50.A
51.B52.B53.D54.A55.A56.C57.A58.D59.A60.D
61.D62.C63.C64.D65.D66.A67.D68.C69.C70.C
71.A72.D73.D74.A75.C76.C77.A78.B79.D80.C

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 222

81.A82.A83.D84.B85.C86.D87.B88.B89.B90.D
91.C92.B93.B94.B95.D96.B97.D98.A99.D100.D
101.B102.B103.A104.D105.B106.C107.C108.C109.A110.D
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.A118.D119.C120.A

Đáp án môn Hóa THPT 2022- Mã đề 223

41.A42.D43.D44.C45.D46.B47.A48.B49.C50.D
51.C52.D53.C54.D55.C56.57.B58.C59.D60.D
61.C62.B63.C64.D65.A66.C67.B68.C69.A70.B
71.B72.A73.D74.A75.A76.A77.A78.D79.B80.B

Đáp án môn Hóa THPT 2022 – Mã đề 224

41.B42.D43.A44.D45.B46.C47.A48.A49.B50.A
51.C52.A53.D54.C55.B56.B57.D58.A59.C60.C
61.C62.D63.B64.B65.A66.C67.B68.A69.C70.B
71.A72.B73.C74.B75.B76.A77.A78.B79.A80.C

Tham khảo cấu trúc đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2022

Cấu trúc đề thi môn Hóa thi THPT năm 2022

 

Cấu trúc đề thi môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2022

» Xem thêm: Cách đăng ký gói BIG90 mạng Vina chỉ 90K có 30GB data

Trên đây là đáp án môn Hóa THPT 2022 tất cả mã đề chi tiết và chính xác nhất. Chúc các thí sinh có được kết quả thi như mong đợi.

Cu phap dang ky 3G mang VinaPhone

Hỗ trợ và dịch vụ
error: Content is protected !!