Cập nhật ngay đáp án môn Sử thi THPT quốc gia 2022

Môn Lịch sử là môn thi thuộc khối thi Khoa học – xã hội, trong khi các thí sinh khối tự nhiên đang thi môn Vật lý thì khối xã hội sẽ bắt đầu nhận đề môn Lịch sử. Thời gian làm bài cũng như các môn Hóa, Lý là 50 phút, bắt đầu từ 7h35p sáng ngày 8/7/2022.

So với đề thi thử năm nay, học sinh dễ đạt được mức trên 7 điểm, HS khá sẽ làm tốt tới câu 35, để đạt điểm 9, 10 ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức thì học sinh cần có tốc độ giải bài nhanh, chính xác, giữ được tâm lý, sức khoẻ ổn định. Cùng Dichvudidong.vn cập nhật đáp án môn Sử THPT quốc gia 2022 ngay tại bài viết dưới đây!

Tin tức liên quan:

Chi tiết đáp án môn Sử thi THPT 2022

Đáp án môn Sử thi tốt nghiệp THPT 2022 chi tiết

Đáp án môn Sử thi tốt nghiệp THPT 2022 chi tiết

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 301

1.A2.B3.D4.D5.C6.B7.A8.B9.A10.A
11.B12.D13.A14.B15.D16.C17.B18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.A25.C26.A27.A28.B29.C30.D
31.C32.A33.B34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.B

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 302

1.D2.B3.B4.B5.D6.A7.D8.B9.D10.A
11.C12.D13.D14.C15.C16.A17.C18.D19.C20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.D27.C28.B29.C30.C
31.C32.A33.D34.D35.A36.C37.C38.A39.B40.B

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 303

1.D2.A3.B4.C5.A6.A7.D8.D9.D10.A
11.C12.B13.D14.C15.D16.D17.C18.D19.D20.B
21.C22.C23.D24.C25.D26.B27.C28.B29.C30.B
31.D32.B33.C34.B35.B36.C37.B38.C39.D40.D

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 304

1.B2.B3.B4.D5.D6.A7.C8.C9.C10.D
11.C12.D13.D14.A15.D16.D17.C18.B19.C20.A
21.C22.C23.C24.B25.A26.C27.C28.A29.A30.B
31.A32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 305

1.A2.C3.C4.B5.B6.A7.C8.B9.A10.B
11.A12.D13.C14.B15.B16.D17.A18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.B
31.C32.A33.C34.C35.A36.C37.A38.B39.C40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022- Mã đề 306

1.D2.D3.D4.A5.B6.B7.D8.B9.B10.D
11.D12.C13.A14.B15.B16.A17.A18.C19.B20.C
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.A29.D30.D
31.A32.D33.C34.D35.B36.37.A38.B39.A40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 307

1.C2.B3.D4.C5.C6.C7.B8.B9.A10.A
11.D12.D13.B14.A15.A16.D17.C18.A19.B20.D
21.A22.B23.D24.D25.A26.D27.D28.C29.B30.C
31.C32.D33.C34.C35.C36.C37.B38.C39.C40.B

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 308

1.B2.D3.A4.C5.A6.D7.A8.D9.C10.C
11.D12.A13.B14.D15.A16.A17.D18.B19.D20.D
21.A22.B23.D24.B25.B26.A27.D28.A29.C30.A
31.C32.A33.B34.A35.C36.B37.B38.C39.B40.

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 309

1.A2.A3.B4.C5.A6.C7.B8.C9.D10.A
11.A12.C13.C14.D15.B16.C17.D18.D19.B20.D
21.B22.C23.C24.B25.D26.D27.B28.D29.C30.C
31.D32.B33.D34.B35.D36.B37.B38.C39.C40.B

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 310

1.D2.C3.A4.D5.A6.B7.B8.C9.A10.B
11.B12.D13.C14.C15.A16.A17.D18.D19.C20.A
21.C22.B23.C24.D25.C26.A27.D28.B29.B30.D
31.A32.B33.A34.D35.D36.D37.A38.A39.B40.B

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 311

1.D2.A3.D4.B5.C6.B7.C8.B9.C10.D
11.B12.C13.B14.C15.D16.D17.C18.B19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.A26.C27.A28.D29.D30.A
31.B32.D33.D34.B35.C36.A37.A38.D39.B40.B

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 312

1.B2.B3.C4.C5.B6.A7.D8.D9.A10.A
11.A12.C13.D14.B15.C16.A17.C18.C19.C20.D
21.A22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.D29.A30.D
31.D32.A33.A34.D35.C36.A37.A38.D39.C40.D

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 313

1.D2.A3.B4.C5.D6.A7.B8.A9.D10.B
11.C12.B13.B14.D15.C16.D17.C18.C19.C20.A
21.A22.C23.D24.B25.C26.B27.A28.C29.D30.B
31.D32.A33.B34.A35.D36.C37.C38.D39.A40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 314

1.C2.B3.B4.B5.A6.C7.D8.A9.A10.B
11.C12.A13.C14.A15.D16.D17.C18.C19.A20.B
21.A22.C23.A24.B25.C26.C27.B28.A29.C30.D
31.A32.C33.D34.B35.B36.D37.D38.D39.A40.D

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 315

1.D2.C3.A4.C5.B6.C7.B8.A9.C10.A
11.C12.B13.C14.B15.A16.D17.C18.A19.D20.D
21.A22.A23.C24.D25.A26.A27.D28.A29.D30.D
31.C32.D33.D34.C35.A36.A37.C38.A39.C40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 316

1.D2.D3.B4.C5.A6.A7.C8.D9.D10.B
11.B12.D13.B14.A15.C16.D17.A18.D19.B20.D
21.C22.C23.A24.D25.B26.D27.A28.B29.C30.A
31.C32.A33.C34.B35.D36.A37.B38.B39.A40.D

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 317

1.A2.B3.D4.D5.B6.C7.A8.A9.D10.B
11.A12.B13.B14.B15.D16.C17.C18.D19.A20.C
21.D22.D23.B24.C25.C26.A27.D28.D29.D30.C
31.A32.D33.B34.A35.A36.D37.B38.C39.C40.C

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 318

1. A2.B3.D4.D5.D6.A7.B8.C9.C10.B
11.B12.A13.C14.A15.D16.C17.B18.D19.A20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.A27.D28.D29.A30.D
31.B32.A33.B34.A35.B36.A37.D38.C39.A40.D

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 319

1.A2.C3.D4.B5.D6.C7.A8.B9.D10.A
11.D12.C13.C14.A15.B16.C17.A18.A19.A20.C
21.B22.B23.C24.D25.B26.C27.C28.B29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.D36.A37.D38.A39.D40.D

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 320

1.C2.C3.A4.B5.B6.B7.C8.B9.D10.C
11.C12.B13.B14.B15.A16.D17.A18.C19.B20.D
21.A22.D23.C24.B25.D26.D27.C28.B29.D30.D
31.A32.C33.C34.C35.A36.A37.A38.D39.D40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 321

1.C2.D3.B4.D5.C6.D7.C8.B9.C10.A
11.B12.D13.A14.B15.A16.D17.A18.B19.C20.C
21.A22.B23.B24.A25.A26.B27.C28.B29.C30.A
31.C32.B33.C34.B35.C36.A37.C38.A39.A40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 322

1.D2.C3.D4.A5.D6.B7.B8.D9.B10.B
11.C12.D13.B14.D15.D16.C17.A18.A19.B20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.B27.D28.C29.B30.A
31.D32.C33.A34.A35.C36.C37.B38.C39.D40.B

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 323

1.A2.D3.A4.D5.B6.D7.B8.B9.A10.D
11.D12.C13.D14.D15.B16.A17.D18.B19.C20.A
21.C22.D23.C24.C25.B26.A27.B28.A29.A30.B
31.D32.D33.A34.C35.B36.B37.B38.A39.C40.C

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 324

1.C2.D3.A4.B5.D6.C7.B8.D9.D10.A
11.B12.C13.C14.A15.C16.A17.A18.B19.C20.C
21.B22.A23.C24.B25.B26.A27.A28.B29.B30.C
31.B32.A33.C34.D35.A36.C37.C38.B39.A40.A

Lưu ý: Nếu tốc độ mạng truy cập của thiết bị bạn quá chậm thì hãy lựa chọn cách đăng ký mạng 4G Viettel theo ngày – tuần – tháng để cải thiện tình trạng trên.

» Tìm hiểu thêm: Gói cước khuyến mãi BIG120 Vina miễn phí 60GB/ tháng

Cấu trúc đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2022

Dưới đây là bảng phân tích cấu trúc đề thi môn Sử của năm 2022 – đề thi thử năm 2022, các thí sinh có thể dựa vào bảng này để ôn luyện thật kỹ nhé!

Cấu trúc đề thi môn Sử thi THPT năm 2022

Chi tiết cấu trúc đề thi THPT năm 2022 môn Sử

» Bạn có quan tâm: Cách đăng ký 3G VinaPhone miễn phí data không giới hạn đến 180GB/ tháng

Đề thi và đáp án môn Lịch Sử thi THPT quốc gia 2022 đã được Dichvudidong.vn cập nhật và thông tin đến giúp các thí sinh và phụ huynh dễ dàng đối chiếu kết quả ngay khi thời gian làm bài kết thúc. Chúc các thí sinh may mắn!

Hỗ trợ và dịch vụ
error: Content is protected !!