HOT: Đáp án môn Địa thi THPT quốc gia 2022 24 mã đề

Sáng ngày 8/7/2022 lúc 08 giờ 30 phút tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 khối Khoa học xã hội sẽ bắt đầu môn thi Địa Lý, thời gian làm bài là 50 phút sau đó tiếp tục thi môn Giáo dục công dân.

Giống như những bài thi trong các tổ hợp khác, đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý 2022 có 40 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Cùng tìm hiểu chi tiết đáp án đề thi môn Địa THPT quốc gia 2022 chi tiết bên ngay dưới.

Tin tức liên quan:

Đáp án môn Địa thi THPT quốc gia năm 2022

Chi tiết đáp án môn Địa Lý thi THPT quốc gia 2022

Tham khảo cấu trúc đề thi môn Địa năm 2022

Cấu trúc đề thi bao gồm 40 câu nằm tất cả trong chương trình lớp 12. Trong đó:

cấu trúc đề thi môn địa thi thpt quốc gia 2022

Cấu trúc đề thi môn Địa năm 2022 là gì?

 

» Bạn có quan tâm: Cách đăng ký 3G Viettel khuyến mãi xem tin tức, youtube cả ngày không lo hết data

Đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2022 từng mã đã đề

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 301

41.C42.B43.D44.D45.B46.A47.A48.A49.C50.C
51.C52.D53.A54.D55.C56.D57.B58.C59.C60.D
61.B62.A63.B64.A65.B66.D67.A68.D69.B70.D
71.C72.A73.B74.C75.D76.B77.C78.B79.D80.B

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 302

41.B42.A43.B44.B45.C46.B47.B48.D49.A50.B
51.D52.C53.D54.D55.B56.C57.D58.A59.A60.A
61.B62.D63.A64.A65.C66.C67.D68.D69.A70.C
71.A72.C73.A74.C75.D76.D77.A78.B79.C80.D

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 303

41.B42.D43.D44.C45.A46.A47.D48.B49.D50.A
51.B52.B53.D54.C55.C56.B57.B58.A59.D60.D
61.C62.B63.B64.C65.C66.D67.B68.C69.B70.D
71.B72.C73.B74.D75.A76.C77.B78.C79.B80.D

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 304

41.A42.B43.D44.D45.A46.C47.B48.C49.C50.C
51.A52.B53.B54.D55.A56.B57.C58.B59.A60.C
61.A62.D63.D64.A65.D66.D67.B68.A69.C70.A
71.C72.A73.D74.A75.C76.C77.A78.C79.D80.D

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 305

41.A42.B43.D44.C45.A46.B47.A48.C49.D50.C
51.C52.C53.B54.D55.A56.A57.B58.B59.D60.A
61.D62.C63.C64.A65.A66.D67.C68.A69.A70.D
71.B72.C73.B74.D75.B76.B77.D78.D79.C80.A

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 306

41.D42.C43.B44.C45.B46.A47.C48.B49.A50.A
51.A52.D53.B54.C55.D56.A57.D58.A59.B60.D
61.A62.D63.D64.D65.B66.A67.D68.A69.B70.B
71.A72.B73.A74.D75.B76.D77.B78.A79.D80.B

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 307

41.C42.D43.D44.A45.B46.A47.C48.B49.A50.D
51.A52.A53.C54.D55.A56.C57.D58.A59.D60.D
61.B62.C63.D64.B65.C66.A67.B68.A69.B70.C
71.A72.D73.B74.A75.B76.D77.A78.D79.B80.B

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 308

41.D42.D43.A44.B45.B46.C47.A48.B49.C50.C
51.B52.A53.B54.A55.A56.B57.A58.D59.A60.C
61.B62.D63.C64.D65.A66.C67.A68.A69.D70.D
71.C72.C73.B74.C75.C76.D77.C78.A79.D80.B

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 309

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 310

41.C42.A43.D44.A45.B46.B47.B48.C49.D50.D
51.C52.A53.D54.C55.D56.D57.B58.D59.D60.C
61.A62.D63.A64.A65.A66.B67.C68.B69.D70.C
71.A72.B73.D74.C75.A76.B77.C78.79.80.

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 311

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 312

41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 313

41.D42.A43.B44.B45.D46.A47.B48.C49.C50.B
51.C52.A53.C54.A55.C56.C57.B58.C59.C60.C
61.D62.D63.A64.A65.D66.A67.D68.D69.A70.B
71.D72.D73.B74.D75.D76.B77.A78.D79.A80.B

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 314

41.C42.D43.C44.D45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.D52.A53.D54.C55.A56.C57.D58.B59.D60.B
61.A62.D63.C64.C65.B66.D67.C68.D69.A70.D
71.B72.B73.A74.A75.B76.A77.A78.C79.B80.C

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 315

41.A42.B43.A44.B45.D46.B47.B48.A49.D50.D
51.C52.C53.D54.C55.D56.D57.A58.A59.C60.C
61.D62.A63.A64.C65.D66.D67.A68.C69.A70.D
71.C72.C73.D74.C75.A76.C77.C78.A79.D80.D

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 316

41. D42.C43.D44.B45.C46. B47. B48. A49.A50.C
51.A52.A53.D54.D55.A56.B57.A58.B59.A60.B
61.D62.C63.D64.C65.D66.C67.D68.A69.B70.B
71.A72.A73.D74.C75.B76.C77.C78.C79.A80.B

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 317

41.B42.D43.A44.B45.C46.D47.A48.D49.D50.C
51.D52.B53.A54.D55.C56.D57.A58.C59.D60.A
61.D62.A63.B64.A65.D66.67.C68.C69.B70.A
71.C72.B73.A74.B75.C76.B77.B78.D79.C80.A

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 318

41.B42.B43.B44.A45.C46.B47.C48.A49.D50.B
51.A52.C53.B54.D55.C56.B57.D58.D59.A60.D
61.A62.A63.B64.A65.D66.D67.B68.A69.D70.D
71.C72.B73.C74.B75.A76.D77.B78.D79.A80.D

Đáp án môn Địa THPT 2022- Mã đề 319

41.B42.D43.D44.D45.C46.C47.A48.B49.C50.A
51.B52.C53.D54.A55.C56.B57.D58.A59.C60.D
61.A62.C63.D64.C65.A66.B67.D68.D69.D70.A
71.B72.B73.A74.D75.D76.C77.D78.B79.C80.B

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 320

41.B42.B43.D44.D45.C46.A47.C48.C49.B50.A
51.A52.D53.D54.D55.B56.C57.B58.C59.C60.A
61.B62.A63.D64.B65.B66.A67.C68.B69.D70.B
71.D72.A73.A74.C75.C76.A77.A78.D79.C80.C

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 321

41.D42.A43.C44.B45.C46.B47.B48.D49.D50.C
51.B52.D53.C54.A55.A56.D57.D58.A59.C60.D
61.D62.C63.C64.A65.C66.A67.D68.A69.D70.A
71.A72.D73.C74.A75.D76.A77.C78.D79.C80.A

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 322

41.D42.B43.D44.A45.B46.A47.D48.B49.C50.B
51.A52.C53.C54.B55.A56.B57.C58.D59.D60.D
61.B62.C63.C64.B65.C66.B67.D68.C69.A70.B
71.A72.A73.D74.A75.D76.D77.D78.B79.A80.A

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 323

41.B42.C43.C44.A45.B46.D47.D48.A49.C50.C
51.A52.B53.A54.D55.C56.A57.B58.D59.D60.A
61.A62.C63.C64.B65.A66.B67.D68.C69.B70.D
71.D72.A73.B74.D75.D76.C77.D78.C79.B80.B

Đáp án môn Địa THPT 2022 – Mã đề 324

41.D42.A43.D44.D45.D46.C47.C48.C49.A50.A
51.C52.A53.C54.A55.C56.B57.B58.A59.C60.B
61.A62.C63.A64.C65.B66.B67.B68.C69.B70.A
71.C72.B73.C74.A75.B76.A77.C78.B79.B80.B

Lưu ý: Nếu tốc độ mạng truy cập của thiết bị bạn quá chậm thì hãy lựa chọn các gói cước 5G sim Vinaphone giá rẻ theo ngày – tuần – tháng để cải thiện tình trạng trên.

Những lưu ý khi thi môn Địa lý mà các thí sinh nên nắm

  • Đề thi không có câu hỏi kiểm tra số liệu hay đi vào quá chi tiết, mà chủ yếu là kiểm tra đặc trưng của các đối tượng địa lí và mức độ thông hiểu của học sinh. Để làm bài hiệu quả, các em cần có kế hoạch và phương pháp học cụ thể, đúng trọng tâm, bám sát kiến thức cơ bản
  • Kĩ năng thực hành Địa lí có điểm số cao và dễ lấy điểm, học sinh nên chú trọng phần này: cụ thể là rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu và nhận dạng biểu đồ.
  • Địa lý là một trong những môn học dễ đạt điểm tốt nếu biết cách học phù hợp. Đối với các bạn học sinh lựa chọn môn học này cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT, hãy làm thử nhiều đề và kết hợp giữa học trên lớp với học online để đánh giá được mức điểm của mình và rèn luyện các kĩ năng tốt nhất.

» Tìm hiểu: Nhận ngay 9GB, xem MyTV khi đăng ký gói BIG120 Vina 79K/ tháng

Như vậy, đáp án môn Địa THPT 2022 đã được Dichvudidong.vn cập nhật chi tiết ngay bên trên, các thí sinh và phụ huynh nhanh chóng cập nhật và chia sẻ cho bạn bè link đáp án này để cùng xem ngay khi môn thi kết thúc nhé!

Cu phap dang ky 3G mang VinaPhone

Hỗ trợ và dịch vụ
error: Content is protected !!