Đã có: Danh sách trúng thưởng Quay số Viettel++ năm 2019

Danh sách trúng thưởng Quay số Viettel++ năm 2019 hiện đang được cập nhật theo từng đợt quay trong tuần. Đã có rất nhiều khách hàng tham gia chương trình may mắn trúng xe máy Honda, điện thoại iPhone,… Nếu đang sở hữu lấy mã dự thưởng Viettel ++ thì hãy cùng xem ngay danh sách trúng thưởng dưới đây nhé!

Danh sách trúng thưởng Quay số Viettel++ năm 2019

Đã có: Danh sách trúng thưởng Quay số Viettel++ năm 2019

Danh sách trúng thưởng Quay số Viettel++ năm 2019

Đợt quay thưởng Giải thưởng Số thuê bao trúng thưởng Mã dự thưởng trúng
24/6/2019 Xe máy Honda SH125i, phanh CBS2019 0983149xxx 02972e7c40hhk
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0976001xxx 003cd22c12hir
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0394950xxx 003dff00fehpr
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0971180xxx 0295af719cjhj
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0988000xxx 003c9e3daejmvh
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0339929xxx 06fd86d125jju
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0974834xxx 003f9654d3hiv
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0986031xxx 003bdbe54ahqm
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0346601xxx 06fddaed7bhjq
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0983633xxx 0000137bf1kmq
24/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0365901xxx 004045ba2bhhu
26/6/2019 Xe máy Honda SH125i, phanh CBS2019 0384672xxx 029ade7800huu
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0977079xxx 003eab07fajrn
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0974695xxx 029a7b776cjhq
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0979362xxx 0294c91ae2hiq
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0973761xxx 0294eaf496hhj
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0362905xxx 0298b3acb2hhj
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 07976706xxx 0041cb6391jhh
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB098 0988822xxx 003e17f7b7jpm
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0342677xxx 00420bcb0chkr
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0989497xxx 028b1f131hmh
26/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0326046xxx 02915be0cfhjv
28/6/2019 xe máy Hoda SH125i, phanh CBS2019 0975243xxx 029b072e3dhnm
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0984704xxx 003bca4ec0hjk
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0963000xxx 028f29635chuq
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0974910xxx 003c573f07nkp
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0987322xxx 000017cd69kpn
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 098959xxx 00000179e2hkv
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0986645xxx 06fd06d101hhj
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0988816xxx 06fc9a8290hmk
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB098 0363563xxx 06fc9a8290hmk
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0973317xxx 001263e32ejrk
28/6/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0398657xxx 029b4e0d5dhkr
1/7/2019 xe máy Hoda SH125i, phanh CBS2019 0986813xxx 003bb7fd33hjn
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0963960xxx 0291122821hnr
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0969302xxx 06fc292547hjp
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0981112xxx 029727c363hnm
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0976132xxx 029b3d356bhvq
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0349199xxx 02950d244ehju
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0383644xxx 02992ca168mvk
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0398037xxx 0043549d9dhmp
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB098 0982305xxx 028c7ad29dhjn
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0979125xxx 029878745fhmm
1/7/2019 Điện thoại iPhone XS Max 64GB 0985061xxx 0299196ed6hhj

» Xem lại: Cơ cấu giải thưởng của chương trình Quay số Viettel++ năm 2019

Các thuê bao nằm trong danh sách trúng thưởng chương trình Viettel++ năm 2019 sẽ được nhân viên Viettel liên hệ trực tiếp để hướng dẫn chuẩn bị thủ tục nhận quà. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay đến tổng đài 198 nhé!