TOP
Cách đăng ký các gói cước 3G Viettel

MI-Dịch vụ Mobile Internet

Dịch vụ 3G Viettel - Mobile Internet Viettel
Cách đăng ký báo cuộc gọi nhỡ MCA của Viettel

MCA-Cuộc gọi nhỡ Viettel

Dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ Viettel
Dịch vụ chặn cuộc gọi, tin nhắn đến – All Blocking của Viettel

CS-Chặn cuộc gọi - SMS

Dịch vụ chặn cuộc gọi, SMS của Viettel
Dịch vụ xem truyền hình di động MobiTV của Viettel

MT-MobiTV Viettel

Dịch vụ xem truyền hình di động MobiTV
Cách đăng ký dịch vụ chữ ký cuộc gọi Viettel – iSign Viettel

IS-Chữ ký cuộc gọi Viettel

Dịch vụ chữ ký cuộc gọi - iSign Viettel
Dịch vụ mNews của Viettel – Dịch vụ đọc báo của Viettel miễn phí 3G

mNews-Đọc tin tức trên di động

Dịch vụ mNews Viettel - Đọc báo trên di động