Ứng dụng Ví MoMo đồng hành CT HOÀ ÂM ÁNH SÁNG 2015 – THE REMIX2015

Để bình chọn cho các chương trình truyền hình, gameshow trực tiếp, bên cạnh hình thức nhắn tin đến tổng đài, Ứng dụng ví momo đã trở thành một kênh bình chọn tiện lợi, hấp dẫn và đơn giản.

Chỉ cần trong 01 phút bạn đã có thể bình chọn rất nhiều tin nhắn đến thí sính mà bạn yêu thích của qua ứng dụng Ví MoMo.

Nối tiếp thành công, Ví MoMo tiếp tục được lựa chọn là kênh  bình chọn cho chương tình Hòa Âm Ánh Sáng  2015 với liveshow đầu tiên diễn ra  vào Chủ nhật 25/01/2015

Để thực hiên bình chọn qua ứng dụng Ví MoMo bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

mobifone3g

1. Tải ứng dụng Ví MoMo tại các store ứng dụng như: Apple store, Google Play

2. Mở ứng dụng -> chọn mục thanh Toán

3. Chọn sự kiện -> chọn chương trình gameshow tương ứng -> nhập mã bình chọn, số lượng tin -> xác nhận thanh toán

Khi bình chọn qua Ví MoMo bạn sẽ được miễn phí 3 tin đầu tiền.

Tổng hợp tin : Dịch vụ di động

Hỗ trợ và dịch vụ