Khuyến mại 100% thẻ nạp cho thuê bao trả trước hòa mạng mới 01/2015

Tặng 100% giá trị thẻ nạp đầu tiên, 50% cho 05 thẻ nạp tiếp theo cho các thuê bao trả trước kích hoạt trong các ngày: 13 – 15/01/2014,  27 – 30/01/2015.

Khuyến mại 100% thẻ nạp cho thuê bao trả trước hòa mạng mới 01/2015

Đối tượng hưởng khuyến mãi: các thuê bao trả trước của MobiFone hòa mạng mới.

Nội dung khuyến mãi 100% cho thuê bao hòa mạng mới MobiFone tháng 1/2015

– Tặng 100% giá trị thẻ nạp đầu tiên nạp trước 30/03/2015: 50% vào tài khoản khuyến mại 2, 50% vào tài khoản khuyến mại 3.

– Tặng 50% giá trị thẻ nạp cho 05 thẻ tiếp theo nạp trước 30/04/2015 : 25% vào tài khoản khuyến mại 2,  25% vào tài khoản khuyến mại 3.

Quy định dành cho thuê bao:

– Các thuê bao hưởng khuyến mại phải được kích hoạt trong 13-15/01/2015 và  27-30/01/2015

– Số tiền khuyến mại chỉ dùng cho thoại và sms.

Ngoài ra các bạn thuê bao hòa mạng mới đang trong chương trình khuyến mãi thì hãy tận dụng cơ hội dang ky 3G để truy cập mạng với tốc độ cao lại tiết kiệm vô cùng !

Chúc các bạn may mắn nhé !!!

Các bài viết khác