Hủy các gói dịch vụ trong CTKM Xuân như ý – Ví đầy tiền

Sau khi bạn sử dụng miễn phí 07 ngày các gói  dịch vụ  trong CTKM Xuân như ý – Ví đầy tiền, nếu bạn không có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Bạn có thể thực hiện việc như sau:

Hủy các gói dịch vụ trong CTKM Xuân như ý - Ví đầy tiền

Tên dịch vụ Mã gói Cách hủy Cách đăng ký để được hưởng KM: gửi 9289
Funring Funring, Funring me Huy gửi 9224HuyC gửi 9224 KM1 hoặc KM FR
mMusic M1,M7 HUY tên gói cước gửi 9077 KM2 hoặc KM MUSIC
mPlus TV (tử vi, phong thủy) HUY TV gửi 9209 KM3 hoặc KM PLUS
uTeen T1,T7 HUY tên gói cước gửi 9075 KM 4 hoặc KM T7
mFun C1, C7 HUY tên gói cước gửi 9083 KM tên gói cước
MobiClip MC1, HAI, MC7, HAI7 HUY tên gói cước gửi 9022
Mobile TV TV1, VTVCAB1, TV7, VTVCAB7 HUY tên gói cước gửi 9280
mFilm PHIM, PHIM7 HUY tên gói cước gửi 9033

Tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mại của MobiFone : Xuân như ý – Ví đầy tiền tại đây